settings icon
share icon
Въпрос

Защо хората отхвърлят Исус като техен спасител?

Отговор


Решението да се приеме или отхвърли Исус като Спасител е най-важното в живота. Защо толкова много хора отхвърлят Исус като Спасител? Може би причините за отхвърлянето на Исус са толкова, колкото са хората, които Го отхвърлят, но следните четири основания може да послужат като общи категории:

1) Някои хора не мислят, че се нуждаят от спасител. Тези хора считат себе си за „принципно добри” и не осъзнават, че като всички хора, те също са грешници, които не могат сами да дойдат при Бога. Но Исус каза: „Аз съм пътят и истината, и животът. Никой не идва при Отец освен чрез Мен” (Йоан 14:6). Хората, които отхвърлят Христос няма да могат да застанат пред Бога и успешно да защитят делото си чрез собствените си заслуги.

2) Страхът да не бъдат отхвърлени или преследвани от обществото възпира някои хора да не приемат Христос за Спасител. В Йоан 12:42-43 невярващите не изповядаха Исус, защото бяха загрижени повече за своя статус сред околните, отколкото от това да вършат Божията воля. Това бяха фарисеи, които бяха заслепени от любов към общественото си положение и уважението на околните, „защото те обикнаха одобрението на хората повече, отколкото одобрението на Бога.”

3) За някои хора нещата, които има да им предложи настоящият свят, са по-привлекателни отколкото вечните неща. В Матей 19:16-23 четем историята за един такъв човек. Той не искаше да изгуби своите земни притежания, за да спечели вечно общение с Исус (виж също 2 Коринтяни 4:16-18).

4) Много хора просто се противят на опитите на Святия Дух да ги привлече до вяра в Христос. Стефан, един от водачите на ранната църква, каза на хората, които щяха да го убият: „Твърдоглави и с необрязано сърце и уши! Вие винаги се противите на Святия Дух; както правеха бащите ви, така правите и вие!” (Деяния 7:51). В Деяния 28:23-27 апостол Павел казва нещо подобно на група хора, които отхвърлят евангелието.

Каквито и да са причините за това хората да отхвърлят Исус Христос, техният избор има катастрофални вечни последствия. „Няма друго име под небето, което е дадено на човеците, чрез което ние трябва да се спасим” отколкото името на Исус (Деяния 4:12) и хората, които Го отхвърлят, независимо по каква причина, се изправят срещу вечност във „външната тъмнина” на ада, където ще има „плач и скърцане със зъби” (Матей 25:30).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо хората отхвърлят Исус като техен спасител?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries