settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да се доверя на Бог, когато съм изправен пред безработица, конфискация на имуществото или банкрут?

Отговор


Загубата на работа и/или доход е едно от най-стресиращите събития в живота, особено за онези, които се грижат за семейство. Конфискацията на семейния дом или нуждата да се обяви банкрут поради безработица прибавя допълнителен страх, несигурност и емоционален смут. За християнина или християнката, които са изправени пред безработица, конфискация на имуществото или банкрут, може да има допълнителни съмнения за Божията доброта и Неговите обещания за обезпечаване на Неговите деца. Как трябва да реагира християнинът на тези катастрофални житейски събития? Какви библейски принципи можем да приложим към загубата на дома или на работата и на съпътстващите облаги (здравна осигуровка/застраховка живот, пенсионноо сигуряване)?

Първо, важно е да разберем, че Бог е отредил работата за човечеството. Работата е описана в Библията като полезна с това, че осигурява нашите нужди (Притчи 14:23; Еклесиаст 2:24,3:13, 5:18-19) и ни дава ресурсите, които да споделим с други в нужда (Ефесяни 4:28). Павел напомня на вярващите в Солун, че никой, който не иска да работи, не трябва да яде (2 Солунци 3:10), и че той самият е изработвал шатри, за да не бъде в тежест на никого (Деяния 18:3; 2 Коринтяни 11:9). Така загубата на работа не трябва да бъде извинение за мързел и трябва да се положи цялото усилие да се намери друга работа възможно най-скоро (Притчи 6:9-11).

Същевременно може да не бъде възможно да се намери работа равна по заплащане и положение на загубената. При тези случаи християните не трябва да позволяват гордостта да ги държи настрана от приемането на работа в други сфери, дори ако това означава понижено положение или по-малко заплащане, поне временно. Също трябва да бъдем готови да приемем помощ от други вярващи и нашите църкви, сигурно в замяна на работа, която е нужна да се извърши в домове, дворове и при църквата. Подаването и приемането на „помагаща ръка" в тези времена е благословение за онези, които дават и за онези, които приемат, и показва „Христовия закон", който е любов един към другиго (Галатяни 6:2; Йоан 13:34).

Подобно, дори загубата на семейния дом чрез конфискация или банкрут може да бъде време на благословение за семейството, време, когато родители и деца „сгъстяват редиците" и по-отблизо чувстват любовта си един към другиго и важните неща в живота – вярата, семейството и общността – и по-малко се концентрират върху материалните неща, които нямат вечна стойност и могат да изчезнат в миг. Бог може да използва също тези обстоятелства, за да ни напомни истината, казана от Исус в Матей 6:19-20, и да фокусира сърцата ни върху небесното съкровище.

Преди всичко във времена на финансов стрес от първостепенно значение е обновяването на вярата и доверието ни в Божиите обещания. Обръщането към пасажите, които говорят за Божията вярност към Неговите деца, ще ни укрепи и насърчи, когато бъдещето изглежда неясно. 1 Коринтяни 10:13 ни напомня, че Бог е верен и няма да ни изпитва свръх нашите сили и ще ни даде изход от изпитанието. Този „изход" може да означава бързо намиране на нова и по-добра работа. Той може да означава и дълъг период на безработица, по време на който се убеждаваме в Божията вярност в осигуряването на насъщния ни хляб. Той може да означава нов дом или да живеем при ограничени обстоятелства с роднини за известен период от време. Във всеки случай изходът е наистина „пътят през" изпитанието, в което научаваме за Божията вярност при осигуряването ни докато Той върви с нас през цялото изпитание. Когато времето на изпитанието свърши, вярата ни ще бъде укрепена и ще можем да укрепим другите чрез силното си свидетелство за верността на нашия Бог.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да се доверя на Бог, когато съм изправен пред безработица, конфискация на имуществото или банкрут?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries