settings icon
share icon
Въпрос

Трябва ли християнинът да играе на видео игри?

Отговор


Завършено преди почти 2000 години, Божието Слово не съдържа изрично поучение дали християнинът трябва да играе на видео игри. Но днес все още са валидни принципите на Библията относно най-добрата употреба на нашето време. Когато Бог ни показва, че една конкретна дейност контролира нашия живот, ние трябва да я прекъснем за известно време. Този „пост” би могъл да бъде от храна, от гледането на филми, телевизия, от слушането на музика, от видео игри, от всичко, което отклонява вниманието ни да не обичаме Бог и да не служим на Неговите хора. Макар някои от тези неща да не са лоши сами по себе си, те стават идоли, ако ни отклоняват от първата ни любов (Колосяни 3:5; Откровение 2:4). По-долу са някои от принципите, които трябва да имаме предвид, независимо дали въпросът се свежда до видео игри, телевизия, филми или някакво друго земно занимание.

1. Видео игрите ще ме изградят ли, или само ще се забавлявам? Да изграждам означава да назидавам. Играенето на видео игри ще съгради ли вашата любов към Бога, към това да Го познавате, ще изгради ли служенето на другите? „Всичко е позволено, но не всичко е полезно.” „Всичко е позволено, но не всичко е назидателно” (1 Коринтяни 10:23-24, Римляни 14:19). Когато Бог ни дава време на почивка, трябва да намерим такива занимания, които ни изграждат. Предпочитаме ли разрешените дейности пред тези, които са похвални? Когато имаме избор между добро, по-добро и най-добро, трябва да изберем най-доброто (Галатяни 5:13-17).

2. На кого се подчиняваме, когато играем видео игри – на своята воля или на Божията воля? Божията воля за Неговите деца може да бъде обобщена в най-голямата Му заповед: „Да възлюбиш Господ Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с целия си ум” и „Да възлюбиш ближния си како себе си.” (Лука 10:27). Нашата воля е била покварена от греха. Понеже сме спасени от нашите егоистични желания, трябва да се откажем от своята воля (Филипяни 3:7-9). Бог ще я преобрази (Псалм 143:10). Прогресивно, Неговите желания за нас стават също и нашите най-съкровени желания.

Много хора вярват, че Божията воля е скучна и унизителна. Те си представят да бъдат монах в самотен манастир или злобен църковен портиер. Напротив, хората, които следват Божията воля за своя живот са най-радостните, предприемчиви хора, които някога може да съществуват. Когато четем биографиите на исторически герои като Хъдсън Тейлър, Ейми Кармайкъл, Кори тен Бум и Джордж Мюлер, ще видим, че това наистина е така. Със сигурност тези светии са се сблъскали с трудности от света, с тяхната собствена плът и с дявола. Те може да не са имали голяма част от световните притежания, но Бог е извършил големи дела чрез тях. В началото Неговата воля изглеждала невъзможна и твърде свята, за да бъде забавна, но Бог ще ни даде силата да я изпълним и желанието да се наслаждаваме в нея. „Радвам се да върша Твоята воля, о Боже мой” (Псалм 40:8; виж Евреи 13:21).

3. Видео играта прославя ли Бога? Някои видео игри прославят насилието, похотливостта и глупавите решения (напр. „Аз съм вън от състезанието, затова ще си потроша колата”). Като християни, трябва да вършим такива дела, които да прославят Бога (1 Коринтяни 10:31) и ни помагат да порастваме в познанието и благодатта на Христос.

4. Играенето на видео игри ще доведе ли добри дела? „Защото ние сме Неговото творение, създадени в Исус Христос за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим” (Ефесяни 2:10; виж също Тит 2:11-14 и 1 Петрово 2:15). Мързелът и егоизмът не са Божията цел за нас, която е да вършим добри дела за другите (1 Коринтяни 15:58; виж също Галатяни 6:9-10).

5. Играенето на видео игри ще демонстрира ли себеконтрол? Много хора казват, че видео игрите може да се превърнат в пристрастяване или, че може да ни обсебят. В християнския живот няма място за такива неща. Павел сравнява живота на християнина с атлет, който дисциплинира тялото си, за да може да спечели наградата. Християните имат по-голяма мотивация да показват видимо себеконтрол – вечната награда в небесата (1 Коринтяни 9:25-27).

6. Играенето на видео игри мъдро използване на времето ли е? Вие ще давате отчет за начина, по който сте използвали вашите ограничени минути. Прекарването на часове с видео игри едва ли може да се нарече добро използване на времето. „И така, внимавайте добре как постъпвате - не като глупави, а като мъдри, като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господнята воля” (Ефесяни 5:15-17). „Да живеете през останалото в тялото време не вече по човешки страсти, а по Божията воля” (1 Петрово 4:2; виж също Колосяни 4:5, Яков 4:14, and 1 Петрово 1:14-22).

7. Това занимание издържа ли проверката на Филипяни 4:8? „Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално - това зачитайте” (Филипяни 4:8). Когато играете видео игри, умът ви фокусиран ли е върху богоугодни неща, или се занимавате със светски неща?

8. Играенето на видео игри съответства ли на целта на моя живот? Павел пише, че в последните времена хората ще бъдат „…повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога” (2 Тимотей 3:4). Западната култура отговаря на това описание. Ние обичаме да играем. Нехристияните са станали пристрастени към забавления като филми, спортове и музика, защото нямат по-висша цел от това да се наслаждават на живота преди да умрат. Тези забавления не може да задоволят изцяло човека (Еклесиаст 2:1). Когато християните се пристрастят към същите неща като нехристияните, можем ли наистина да кажем, че ние показваме новия живот „всред опако и извратено поколение”, между които блестим като светила на света (Филипяни 2:15). Или доказваме на другите, че в действителност не се различаваме по нищо, и че Христос не е направил никаква значителна промяна в живота ни?

Павел считаше познаването, обичането и подчиняването си на Бога за своя най-висш приоритет. „А освен това всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко, и смятам всичко за измет, само Христос да придобия, …за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му” (Филипяни 3:7-10). Какво показва играенето на видео игри – моята любов към Бога или моята любов към нещата от този свят? (1 Йоаново 2:15-17).

9. Играенето на видео игри ще ме фокусира ли върху вечността? Християните имат надежда за вечна награда в небесата, ако са верни тук, на земята (виж Матей 6:19-21 и 1 Коринтяни 3:11-16). Ако се фокусираме върху това да живеем за вечността, а не да изживяваме удоволствия на земята, ние ще посветим ресурсите, времето и сърцата си на служение (Колосяни 3:1-2; 23-24). Ако нашите притежания или занимания ни карат да загубим вечната си награда, каква стойност имат тогава (Лука 12:33-37)? Християните често се опитват да служат на Бог и на своите собствени желания. Но Исус ясно каза: „Никой не може да служи на двама господари” (Матей 6:24). Бог ни дава радост чрез времената на работа и почивка (Еклесиаст 5:19; Матей 11:28-29; Колосяни 3:23-24). Ние трябва да намерим баланса между труда и почивката. Когато отделяме време за почивка, както Исус правеше (Марко 6:31), ние трябва да избираме занимание, което ни изгражда.

Въпросът не е „Може ли да играя на видео игри?”, но „Видео игрите ще бъдат ли най-добрият избор?” Дали това ще ме изгради, дали ще покаже любов към ближния и дали ще прослави Бога? Трябва да имаме похвални занимания, а не просто такива, които са разрешени. Където и да ви заведе Бога, повече от всичко друго следвайте страстно Него. Подгответе се за вечността. Всяка жертва ще изглежда незначителна, когато се срещнем с Исус.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Трябва ли християнинът да играе на видео игри?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries