settings icon
share icon
Въпрос

На кого трябва да дарявам средства? Как трябва да реша коя благотворителна организация/кауза да подкрепя финансово?

Отговор


Как християнинът може да вземе мъдро решение по отношение на това на кого да дари средства, при наличието на безброй възможности за благотворителност? Кои каузи, мисии, организации, благотворителни организации и т.н. са най-достойни за разглеждане? Как могат да бъдат инвестирани парите, за да имат възможно най-голямо вечно въздействие? Много хора се борят с тези въпроси. Ето някои принципи, които биха могли да помогнат за по-лесното вземане на решения.

На кого да дарим? - Здраво учение
"Но ти говори това, което приляга на здравото учение " (Тит 2:1).

Каузата/мисията/организацията/благотворителната организация проповядва ли Евангелието на Исус Христос и поддържа ли авторитета на Божието слово? Дали всичко, което едно служение прави, има за крайна цел изпълнението на Великото поръчение, т.е. благовестието на изгубените и подготвянето на вярващите да станат напълно отдадени последователи на Исус Христос (Матей 28:19-20; Деяния 1:8)? Дори ако основният фокус на каузата е да бъде ръцете и краката на Исус и да служи на физическите нужди на хората, все пак Евангелието ли е на преден план във всичко, което прави?

На кого да дарим? - Ефективност и експертиза
"А други паднаха на добра земя и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет." (Матей 13:8).

Каузата има ли въздействие? Дали благотворителната организация действително изпълнява своята мисия, цели и задачи? Показва ли организацията опит в решаването на проблеми? В една пренаселена сфера на неправителствени организации, дали една благотворителна дейност се отличава от останалите с това, че наистина променя живота на хората?

На кого да дарим? - Настойничество
"При това от настойниците се изисква всеки да се докаже верен." (1 Коринтяни 4:2).

Служението използва ли парите си разумно? Дали организацията инвестира ресурсите си в нещата, които наистина имат значение? Както в притчата за талантите, дали организацията закопава съкровището си или го влага в работата си за Божието царство? Финансовите приоритети на една благотворителната организация дали са в съответствие с приоритетите, очертани от Божието Слово?

На кого да дарим? - Отговорност
"Където няма съвещание, намеренията се осуетяват, а при множество съветници те успяват." (Притчи 15:22).

Открита и честна ли е организацията по отношение на финансите и решенията си? Има ли някой човек прекалено голямо влияние, или има добър баланс между хората, които участват във вземането на важни решения? Ръководството отворено ли е за съвети от типа на "желязото остри желязо" (Притчи 27:17)? Готова ли е благотворителната организация да разкрива изцяло цялата си подходяща финансова информация? Отворена ли е каузата за конструктивна критика, или е затворена за обратна връзка (Притчи 27:6)?

На кого да дарим? - Молитва
"Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори," (Матей 7:7).

Помолете Бога за мъдрост по отношение на това как Той иска да инвестирате парите си в служение (Яков 1:5). Помолете Бога да ви даде желание към нещата, за които Той иска да дарявате средства. Помолете Бога да ви направи пределно ясно как най-добре можете да правите финансови жертви за вечно въздействие.

На кого да дарим? - Доверете се на Бога и дайте
"А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне. Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не по принуда; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце." (2 Коринтяни 9:6-7).

Въпреки че горните принципи трябва да помогнат, няма библейско правило по този въпрос. Вярваме, че макар основното даване на християнина трябва да е към местната църква, която посещава, има и голяма свобода по този въпрос. Трябва ли християнинът да подкрепи програма за спонсориране на деца или да дари средства за прекратяване на трафика на хора? Трябва ли християнинът да дари средства за местен приют или за глобална евангелизаторска дейност? Няма универсален правилен или грешен отговор на тези въпроси. Това е въпрос на разсъждение, приоритети и желание.

Помолете Бог да ви даде желание към благотворителната дейност, която Той иска да подкрепите. Направете проучване, като имате предвид горните принципи. След това давайте!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

На кого трябва да дарявам средства? Как трябва да реша коя благотворителна организация/кауза да подкрепя финансово?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries