settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за това да намериш цел в живота?

Отговор


Библията е много ясна за това каква трябва да бъде нашата цел в живота!

Цел на живота според хората в Библията:

Соломон: След като говори за безполезността на живота, когато се живее като че този свят и всичко, което той може да предложи, е само тук, Соломон дава тези заключения в книгата Еклесиаст: „Нека чуем края на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека. Защото относно всяко скрито нещо Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло.” (Еклесиаст 12:13-14). Соломон казва, че животът е единствено за почитане на Бог с нашите мисли и начина си на живот, като по този начин спазваме заповедите Му, защото един ден ще застанем пред Него за съд.

Давид: За разлика от онези, чиито дял е в този живот, Давид търси удовлетворение за себе си в бъдещето. Той казва: „А аз ще видя лицето Ти в правда; когато се събудя, ще се наситя от изгледа Ти.” (Псалом 17:15). За Давид, неговото пълно удовлетворение ще дойде в деня, когато се събуди (в следващия живот) и гледа лицето на Бог (общение с Него) и е подобен на Него (1 Йоан 3:2).

Асаф: В Псалом 73, Асаф говори за това как е бил изкушаван да завижда на нечестивите, които като че ли нямат грижи и строят богатството си на гърбовете на онези, от които се възползват, но след това той размисля за техния край. Тогава, в контраст с това, което те преследват в живота си, той посочва в стих 25 онова, което има значение за него: „Кого имам на небето освен Теб? И на земята не желая друг освен Тебе.” За него, връзката с Бог е това, което има смисъл над всичко останало в живота.

Павел: Апостол Павел говореше за всичко, което беше постигнал, преди да бъде изправен пред възкръсналия Христос и как всичко, което някога беше имал или постигнал (по-специално религиозно), като за купчина боклук за него сега, в сравнение с превъзходството на познаването на Исус Христос, дори когато това включва страдание от загуба на всички неща. Във Филипяни 3:8б-11, той казва, че всичко, което желае, е „Христос да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т. е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра, за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му, за да мога някак да достигна възкресението от мъртвите.” Отново, това, което имаше най-голямо значение за Павел, беше познаването на Христос и да се намери праведен пред Него, придобито чрез вяра в Христос и живот в общение с Него, дори когато това носи страдание (2 Тимотей 3:12). В крайна сметка той очакваше времето, когато ще бъде част от „възкресението от мъртвите”.

Цел на живота, така както е определена в Откровение:

Последната книга на Библията, Книгата Откровение, обсъжда какво ще се случи в последно време, както знаем. След като Христос се завърне и Неговото 1000 годишно царство на земята завърши, неспасените са възкресени и съдени според делата им и изпратени за вечното си положение в огненото езеро (Откровение 20). Земята и небето, както ги знаем, са унищожени и са създадени ново небе и нова земя и е въведено вечното състояние. Отново, както в райската градина в Битие, човек отново ще живее с Бог и Той с него (Откровение 21:3); всички остатъци от проклятието (на земята поради греха на човечеството), ще бъдат премахнати (скръб, болест, смърт, болка) (Откровение 21:4). Бог казва, че онези, които победят, ще наследят всички неща, Той ще им бъде Бог и те ще Му бъдат синове. По този начин, както започна в Битие, изкупеното човечество ще живее в общение с Бог, свободно от греха (и вътрешно и външно) и проклятието си, в един съвършен свят, със съвършени сърца, като това на Христос (1 Йоан 3:2-3).

Цел на живота, както е описана от Исус Христос:

Бог създаде човека в началото, за да се наслаждава на (1) общение с Него, (2) взаимоотношения с другите, (3) работа и (4) упражняване на власт над земята. Но с грехопадението на човека, общението с Бога бе разбито, взаимоотношенията с другите хора често са „груби”, работата изглежда винаги има лоши страни и човек се бори да запази подобие на господство над природата, независимо дали е над времето или над плевелите в полето или градината. В новото небе и новата земя, човекът ще бъде включен във всичко това отново във възстановено положение на съвършенство. Но как някой става един от групата, която достига новото небе и земя? И какво ние трябва да правим сега? Значението на премахването на проклятието на греха само за следващия живот ли е? Исус Христос, Синът на Бог, напусна дома Си в небето, стана човек напълно, докато в същото време запази пълнотата на божествеността Си и дойде на земята ДА ПЛАТИ ЦЕНАТА ЗА НАШИЯ ВЕЧЕН ЖИВОТ, както и значение в този живот. Тъй като нашата греховност ни отдели от Бог и ни донесе проклетия, Матей 1:21 казва, че Исус дойде да „спаси людете Си от греховете им”.

Цел на живота в зависимост от произхода на човечеството:

Ако ние сме резултат от космическа случайност (еволюция), тогава ние просто сме сложни биологични форми на живот, които са успели да постигнат самосъзнание. Ние губим надежда за по-голяма цел в живота, от тази да оцелеем и продължим вида до следващата космическа катастрофа, която ще доведе живота една степен по-нагоре. НО, ние НЕ сме резултат от космическа случайност. Истинската наука потвърждава факта, че макро-еволюцията (трансформацията от един вид в друг вид) е лъжа. Еволюцията е лъжливо наречена „наука”, когато всъщност тя не е нито повторима, нито може да се наблюдава, а трябва да се приеме чрез вяра, точно както и сътворението.

Когато ние продължаваме да учим повече за микробиологията, научаваме, че вероятността за формиране на дори най-простите белтъчни молекули, необходими за живот, е абсолютно неправдоподобна дори след ТРИЛИОНИ години възможни комбинации на правилен ред на формиране на аминокиселини. Дори и изкопаемите находки не подкрепят еволюционната теория. По собствени думи на еволюционистите, трябва да има няколко броя преходни форми на живот, които просто не са били открити. Това, което потвърждават изкопаемите фосили, е всъщност написаното в Битие глава 1 от Библията: огромен брой различни видове се появяват по едно и също време и в по-голямата си част тези видове са същите като тези, които съществуват и днес. Промените в птиците или насекомите, наблюдавани в миналия век и цитирани като подкрепа на еволюцията, включват промяна в рамките на един вид (микро-еволюция), нещо, срещу което Библията не спори и креационистите не са против. Също така, научавайки повече за така наречената проста клетка, откриваме отново думите в Битие глава първа: че животът е резултат от изключително интелигентен Проектант и Творец. Тъй като ние не сме космически инцидент, а вместо това сме създадени от Бог, ако има цел в живота, Бог ни е казал каква е тя.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за това да намериш цел в живота?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries