settings icon
share icon
Въпрос

Погребението ли е единствената възможност, за която християнинът може да мисли?

Отговор


Повечето християни през вековете са искали да бъдат погребани след смъртта си с церемония, която да провъзгласи посланието за възкресението; тази церемония, съдържаща различни обреди и традиции, е станала известна като "християнско погребение". Освен погребението християните могат да обмислят и други варианти; кремацията, макар и да не се смята за толкова "традиционна", колкото погребението, става все по-популярна.

Християнското погребение не е изрично библейски термин. Библията не дава указания за това как трябва да се постъпва с тялото след смъртта. В културите от библейските времена погребването в гробница, пещера или в земята е обичайният начин за изхвърляне на човешкото тяло (Битие 23:19; 35:19-20, 29; 2 Летописи 16:14; Матей 27:60-66). Най-разпространеният начин на погребение в Библията е бил полагането на мъртвите в надземни гробници за тези, които са могли да си го позволят. За тези, които не са могли да си го позволят, телата са били погребвани в земята. В Новия завет надземните гробници все още са запазени като място за погребение за богатите. Ето защо Исус, който не е имал никакво земно богатство, е бил погребан в гробница назаем (Матей 27:57-60).

Днес спазването на законите на страната по отношение на труповете е важно съображение. Законите се различават в отделните страни и региони на тези страни. Тъй като християните трябва да се подчиняват на държавните органи, законите относно изхвърлянето на трупове трябва да се спазват. Освен това съществува въпросът за християнското погребение и кремацията. Нито едно от двете не е предписано в Библията, но и не е забранено. Фактът, че евреите и ранните християни са практикували изключително погребение, е достатъчен, за да убеди някои хора да изберат погребението днес. Фактът, че единствените случаи, в които Библията споменава изгарянето на мъртвите, са в контекста на наказанието на нечестивите за техните престъпления (Левит 20:14; Исус Навин 7:25), също подтиква някои да отхвърлят кремацията. Но отново, християните днес нямат изрична библейска заповед за или против кремацията. В крайна сметка е най-добре да оставим това решение на семейството на починалия.

Методът, използван за разпореждане с тялото, не е толкова важен, колкото истината, която стои зад концепцията на християнското погребение: че тялото вече не е жилище на починалия човек. Павел описва телата ни като "шатри", т.е. временни жилища. "Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен." (2 Коринтяни 5:1). Когато Исус се завърне, християните ще бъдат възкресени за живот, а телата ни ще бъдат преобразени в прославени, вечни тела. "ака е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление; сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила" (1 Коринтяни 15:42-43).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Погребението ли е единствената възможност, за която християнинът може да мисли?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries