settings icon
share icon
Въпрос

Как следва християните да разглеждат богатството?

Отговор


Християнското гледище за богатството следва да бъде извлечено от Писанията. В Стария Завет много пъти се споменава, че Бог е давал богатство на Своя народ. То било обещано на Соломон и той станал най-богатият от всички царе на земята (3 Царе 3:11-13; 2 Летописи 9:22); Давид казал в 1 Летописи 29:12: „Богатствата и славата са от Тебе, и Ти владееш над всичко". Авраам (Битие 17-20), Яков (Битие 30-31), Йосиф (Битие 41), цар Йосафат (2 Летописи 17:5) и много други били благословени от Бог с богатство. Обаче, юдеите били избран народ със земни обещания и награди. Те получили земя и всички богатства в нея.

В Новия Завет има различен стандарт. Църквата никога не получила земя или обещание за богатство. Ефесяни 1:3 ни казва: „Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места". Христос говорил в Матей 13:22 за семето на Божието Слово, което пада сред тръни и „примамката на богатството заглушават словото, и той става безплоден". Това е първото споменаване на земното богатство в Новия Завет. Ясно това не е позитивен образ.

В Марк 10:23: „А Исус се озърна и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство ония, които имат богатство!" Това не е невъзможно, тъй като всички неща са възможни с Бог, но ще бъде „мъчно". В Лука 16:13 Исус говорил за „мамон" (арамейската дума за „богатство"): „Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона." Отново думите на Исус представят богатството като негативно влияние върху духовността и като нещо, което може да ни държи настрана от Бог.

Бог говори за истинското богатство, което Той ни донася днес, в Римляни 2:4: „Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?" Това е богатството, което донася вечен живот. Отново това е изтъкнато в Римляни 9:23-24: „и е търпял, за да изяви богатството на Славата Си, над съдовете, предмети на милостта Си, които е приготвил отнапред за слава над нас, които призова, не само между юдеите, но и измежду езичниците?" Също Ефесяни 1:7: „в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат". Споменавайки Бог, който дава милост, Павел хвали Бог в Римляни 11:33: „О колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби, и неизследими пътищата Му!" Подчертаването в Новия Завет е Божието богатство в нас: „за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство" (Ефесяни 1:18б). Бог всъщност иска да покаже богатството Си в нас на небето: „и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса; за да показва през идните векове премногото богатства на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса" (Ефесяни 2:6-7).

Богатството, което Бог иска за нас: „да ви даде според богатствата на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек" (Ефесяни 3:16). Най-силният стих от Новозаветните вярващи за богатството е Филипяни 4:19: „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава на Христа Исуса". Това изявление било записано от Павел, защото филипяните били изпратили пожертвователни дарове, за да се погрижат за нуждите на Павел.

1 Тимотей 6:17 предупреждава богатите: „На ония, които имат богатство на тоя свят, заръчай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме". Яков 5:1-3 отправя друго предупреждение за богатството, което било погрешно придобито: „Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха, и ръждата им ще свидетелствува против вас, и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни". Последният път, когато се споменава богатството в Библията, е в Откровение 18:17, когато се говори за великото разрушение на Вавилон: „защото в един час запустя толкова богатство!"

Да обобщим, Израил получил земни обещания и награди като Божият избран народ на земята. Чрез тях Бог дал много уроци и истини. Много хора желаят да приемат техните благословения, но не и техните проклятия. Обаче в Своето прогресивно откровение Бог е разкрил чрез Исус Христос превъзхождащо служение, по-добро от това: „но на дело Христос е получил служение толкоз по-превъзходно, колкото и завета, на който Той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания" (Евреи 8:6).

Бог не осъжда никого за това, че има богатство. То идва при хората от много източници, но Той отправя сериозни предупреждения към онези, които се стремят повече към него отколкото към Бог и вярват в него повече отколкото в Бог. Неговото най-голямо желание за нас е да положим сърцата си върху небесните, а не върху земните неща. Това може да звучи много високопарно и непостижимо, но Павел е написал: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява" (Филипяни 4:13). Тайната е да познаваме Христос като Спасител и да позволим на Светия Дух да приведе умовете и сърцата ни в съответствие към Неговите (Римляни 12:1-2).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как следва християните да разглеждат богатството?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries