settings icon
share icon
Въпрос

Как трябва да реагира християнинът на тормоза?

Отговор


В Библията не се говори конкретно за хулиганите или тормоза, но има много библейски принципи, които се отнасят до този въпрос. Първо, важно е да разберем какво представлява тормозът. Едно просто определение би било "използване на превъзхождаща сила или власт за сплашване на хората". Хулиганите са тези, които се възползват от хората, които възприемат като по-слаби, и ги заплашват, че ще им навредят, или действително им вредят, за да постигнат своето. Очевидно е, че тормозът не е богоугоден. Християните са призвани да обичат другите и да се грижат за по-слабите, а не да сплашват или манипулират хората (Яков 1:27; 1 Йоан 3:17-18; Галатяни 6:9-10). Тъй като е очевидно, че християните не трябва да бъдат насилници, как трябва да реагират на тормоза?

Най-общо казано, има две ситуации, в които може да се наложи християнинът да реагира на тормоза: когато е жертва на тормоз и когато е свидетел на тормоза. Когато сте жертва на тормоз, правилната реакция може да бъде да обърнете другата буза или да се самозащитавате. Когато Исус говори за "дa oбърнеш другата буза" в Матей 5:38-42, Той ни учи да се въздържаме от отмъщение при лични обиди. Идеята е да не отвръщаме на обидата с обида. Когато някой ни обижда словесно, ние не отвръщаме на обидата му с наши собствени обиди. Когато някой се опитва да утвърди властовата си позиция, за да ни сплаши или да ни принуди към определено поведение, ние можем да се противопоставим на манипулацията му, без да бъдем манипулативни в замяна. Накратко, да тормозиш хулиган не е библейско и, честно казано, не е полезно. Все пак е препоръчително да съобщите за тормозещия на съответните органи. Добре е дете в училище да предупреди учителя си за насилници. Не е лошо човек да съобщи на полицията за измамник. Подобни действия могат да помогнат да се предотврати нанасянето на вреда на други хора от страна на насилника. Дори когато не отмъщаваме в личен план, все пак можем да използваме социалните системи за правосъдие.

В други случаи, особено ако тормозът е физически, самозащитата може да е подходяща. Библията не се застъпва за пълен пацифизъм. Божиите указания към Израил в Изход 22 и указанието на Исус към учениците Му да си вземат меч в Лука 22 са информативни. Християните трябва да бъдат любящи и прощаващи, но не и разрешаващи злото.

Когато християнинът наблюдава тормоз, може да е уместно да се намеси и да помогне за предотвратяване на нападението срещу жертвата. Всяка ситуация ще бъде различна и в много случаи намесата ще задълбочи проблема, но често е необходим само един човек, който да се застъпи за по-слабата страна, за да спре тормоза и да го предотврати в бъдеще. Разбира се, християнинът може да разговаря с жертвата на тормоз след инцидента и да ѝ помогне при всякакви нужди, включително да ѝ помогне да докладва за инцидента.

Божията мъдрост е необходима във всички случаи на противодействие на тормоза. Тези, които следват Христос, имат Светия Дух, който живее в тях. Той ни помага да разбираме Божието слово и може да ни води и да ни екипира да се подчиняваме на Бога във всяка ситуация, в която се намираме.

Също така трябва да обмислим мислите и отношението си към насилниците. Лесно е да демонизираме хулиганите и да мислим за тях като за омразни хора. Това обаче не е богоугодно отношение. Всяко човешко същество се ражда грешник и всички ние се нуждаем от спасение в Исус (Римляни 3:23; 6:23). Най-малкото трябва да се молим насилникът да промени сърцето си и да познае Божието спасение (1 Тимотей 2:1-4). В много случаи обаче насилниците действат по начина, по който го правят, поради собствената си болка. Може би са били тормозени в миналото. Може би се чувстват несигурни и единственият начин да се почувстват приемливи за себе си е като омаловажават другите. Можем да бъдем съпричастни към тяхната болка и да им окажем Божието състрадание, любов и благодат, като същевременно поддържаме стабилни граници, за да се справим с неправилното им поведение. Независимо дали тормозът е продиктуван от минала болка или просто от греховната природа, Бог е този, който може да донесе изцеление, възстановяване и промяна. Винаги е уместно да се молим както за насилниците, така и за техните жертви. По същия начин, когато сме жертва на тормоз, можем да отидем при Бога с болката си и да търсим Неговото успокоение и изцеление.

В Римляни 12:17-21 се казва: "На никого не връщайте зло за зло; залягайте за това, което е добро пред всичките човеци; ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Не си отмъщавайте, любезни, но дайте място на Божия гняв; защото е писано: „На Мене принадлежи възмездието, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ“. Но: „Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; ако е жаден, напой го; защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му“. Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто."

Бог ни е показал невероятна милост. Трябва да показваме това на другите с начина, по който се държим - като не тормозим, като се изправяме в защита на слабите, като сме готови да прощаваме, като предотвратяваме тормоза, доколкото можем, чрез подходящи социални канали и като се молим за тези, които тормозят и които са тормозени. Божията любов и благодат са достатъчни, за да излекуват всяка рана.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как трябва да реагира християнинът на тормоза?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries