ලබ්ධිය (ඇදහිල්ල) සහ ආගම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න


ස්වර්ගය සඳහා ඇති එකම මග ක්‍රිස්තුස් වහන්සේද?

ලබ්ධිය නිර්වචනය යනු කුමක්ද?

ලබ්ධියක හෝ ව්‍යාජ ආගමක සිටින කෙනෙකුට ශුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්නේ කෙසේද?

ව්‍යාජ (මිථ්‍යා) ගුරුවරයෙකු / ව්‍යාජ අනාගතවක්තෘන් මම හඳුනා ගන්නේ කෙසේද?

යෙහෝවා සාක්‍ෂිකරුවෝ නම් කව්ද” ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ කුමක්ද (මොනවාද)?

මෝමන්වාදය නම් ලබ්ධි නැමදුමක්ද? මෝමන්වරු විශ්වාස කරන්නේ මොනවාද?

කිතුනුවන් අන් අයගේ ආගමික ඇදහිල්ල දරා ගෙන සිටිය යුතුද (උල්පන්දම්)?

බුද්ධ ධර්මය යනු කුමක්ද සහ බෞද්ධයන් විශ්වාස කරන්නේ කුමක්ද?

කිතුනු ඥානවාදය නම් කුමක්ද?

ක්‍රිස්තියානි විද්‍යාව නම් කුමක්ද?

සියළුම වෙනස්වූ ආගම් අතරින් නිවැරදි ආගම කුමක්දැයි මා දැන ගන්නේ කෙසේද?

පූර්ව සාධාර්මික සභාව යනු කුමක්ද? සාධාර්මික කිතුනුවන්ගේ විශ්වාසයන් මොනවාද?

හින්දු ධර්මය යනු කුමක්ද, හින්දු භක්තිකයන් විශ්වාස කරනු ලබන්නේ කුමක්ද?

ඉස්ලාම් ධර්මය යනු කුමක්ද? මුස්ලිම්වරුන් විශ්වාස කරන්නේ කුමක්ද?

යුදෙව්වාදය නම් කුමක්ද සහ යුදෙව්වෝ විශ්වාස කරන්නේ කුමක්ද?

කර්මය පිළිබඳ දේවවචනය කුමක් පවසයිද?

ආගම සහ අධ්‍යාත්මිකතාව අතර ඇති වෙනස්කම කුමක්ද?

විද්‍යාවේදය ක්‍රිස්තියානිද නොහොත් පූජා විධියක්ද?

ආගම් බොහෝමයක් ඇත්තේ කුමක් හෙයින්ද? සෑම ආගමක්ම දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යොමු කරනු ලබයිද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට ලබ්ධිය (ඇදහිල්ල) සහ ආගම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න