Pitanja o teologiji


Koja je definicija teologije?

Što je sustavna teologija?

Što je kršćanski svjetonazor?

Što je predodređenje? Je li predodređenje biblijski pojam?

Kalvinizam ili arminijanizam – koje je gledište ispravno?

Što je predmilenijalizam?

Što je dispenzacionalizam te je li biblijski?

Što je amilenijanizam?

Koje su različite teorije o načinu pomirenja?

Što je kršćanska apologetika?

Što je kršćanska etika?

Što je savezna teologija, i temelji li se na Bibliji?

Što je božanska providnost?

Što su opća i posebna objava?

Što je postmilenijanizam?

Što je reformirana teologija?

Što je teologija zamjene?

Što je Trinitarijanizam? Je li Trinitarijanizam u skladu s učenjem Biblije?

Što je antinomianizam?

Što je arminijanizam, i je li biblijski?

Koji savezi postoje u Bibliji?

Što je crnačka teologija oslobođenja?

Što je kalvinizam, i je li kalvinizam biblijski?

Što je kompatibilizam?

Koji je kozmološki dokaz za postojanje Boga?

Tko su izabranici Božji?

Što je fatalizam? Što je determinizam?

Što je fundamentalizam?

Što je hiper-kalvinizam, i je li hiper-kalvinizam biblijski?

Jesu li Izrael i crkva jedno te isto? Ima li Bog još uvijek plan za Izrael?

Koja je razlika između kraljevstva Božjeg i kraljevstva nebeskog?

Što je teologija oslobođenja?

Monergizam ili sinergizam – koje je gledište ispravno?

Što je moralna teologija?

Koja su vjerovanja pokreta samo Isus/pentekostalaca jednote?

Koji je ontološki dokaz da Bog postoji?

Što je progresivna objava kada se radi o spasenju?

Kojih su to sedam dispenzacija?

Naučava li Biblija situacijsku etiku?

Koji je teleološki dokaz da Bog postoji?

Što je teofanija? Što je kristofanija?

Što je utilitarizam?


Pitanja o teologiji