settings icon
share icon
Pitanje

Što je predmilenijalizam?

Odgovor


Predmilenijalizam je gledište prema kojemu će se Kristov Drugi dolazak dogoditi prije njegova Milenijskog ili Tisućugodišnjega kraljevstva, te da se Milenijsko kraljevstvo odnosi na doslovnu tisućugodišnju vladavinu. Kako bismo razumjeli i tumačili one odlomke u Svetomu pismu koji se bave posljednjim događajima, dvoje nam treba biti jasno: (1) pravilna metoda tumačenja Svetoga pisma, (2) razlika između Izraela (Židova) i Crkve (tijela svih vjernika u Isusu Kristu).

Prvo, pravilna metoda tumačenja Svetoga pisma nalaže da se Pismo tumači na način koji je dosljedan s njegovim kontekstom. To znači da se pojedini odlomak mora tumačiti na način koji je dosljedan sa čitateljstvom kojemu je bio upućen, s onima o kojima je pisano, s onima koji su ga napisali i tako dalje. Jako je važno znati autora, ciljano čitateljstvo i povijesnu pozadinu svakog odlomka koji tumačimo. Povijesna i kulturološka pozadina često će otkriti točno značenje odlomka. Ujedno je važno upamtiti da Pismo tumači Pismo. To znači da će često jedan odlomak govoriti o temi ili predmetu o kojemu se govori i drugdje u Bibliji. Važno je da sve te odlomke tumačimo dosljedno jedan s drugim.

Posljednje, i najvažnije, odlomke uvijek trebamo tumačiti u njihovu normalnom, uobičajenom, jasnom, doslovnom značenju osim kada nam kontekst odlomka daje do znanja da je figurativne naravi. Doslovno tumačenje ne isključuje mogućnost da je autor koristio stilske figure. Umjesto toga, ohrabruje tumača da ne učitava figurativni jezik u značenje nekog odlomka osim ako je to prikladno za taj kontekst. Vrlo je važno da nikada ne tražimo „dublje, duhovnije“ značenje od onoga koje nam je dano. To je opasno, zato što se tada osnova točnog tumačenja stavlja u čitateljev um, tako da više ne dolazi iz Svetoga pisma. U tom slučaju, više ne postoji objektivan standard tumačenja nego Pismo postaje podložno svačijem osobnom utisku o tome što ono znači. 2. Petrova 1,20-21 nas podsjeća da „… nijedno proročanstvo sadržano u Pismu nije stvar samovoljnog tumačenja, jer nikad neko proročanstvo nije došlo od ljudskoga htijenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga.“

Primjenom ovih dvaju načela biblijskog tumačenja, moramo vidjeti da su Izrael (Abrahamovo fizičko potomstvo) i Crkva (svi vjernici) dvije različite skupine. Vrlo je važno prepoznati i razumjeti da su Izrael i Crkva odvojeni, jer ako to pogrešno shvatimo, onda ćemo pogrešno tumačiti Sveto pismo. To se posebno odnosi na odlomke koji se bave obećanjima danima Izraelu (kako onima ispunjenim tako i neispunjenim), koje su skloni pogrešno razumjeti i pogrešno protumačiti oni koji ih pokušavaju primijeniti na Crkvu, i obratno. Imajte na umu da kontekst odlomka određuje kome je obećanje upućeno, te će istaknuti najtočnije tumačenje!

Sada kada to imamo na umu, sagledat ćemo različite odlomke u Svetom pismu koji potvrđuju gledište predmilenijalizma. Počnimo u Postanku 12,1-3. Tamo piše: „Jahve reče Abramu: 'Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličat, i sam ćeš biti blagoslov. Blagoslivljat ću one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati; sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati.“

Bog je Abrahamu obećao tri stvari: da će Abraham imati mnogo potomaka, da će ta nacija posjedovati i nastaniti zemlju te da će iz Abrahamova potomstva (od Židova) doći sveopći blagoslov na cijelo čovječanstvo. U Postanku 15,9-17, Bog potvrđuje svoj savez s Abrahamom. Načinom na koji je to učinio, Bog je svu odgovornost za savez stavio na sebe. Drugim riječima, nije bilo toga što je Abraham mogao učiniti ili ne učiniti a što bi poništilo savez koji je Bog sklopio. Isto tako, u ovom odlomku utvrđene su granice zemlje koju će Židovi na kraju zaposjesti. Za iscrpan popis tih granica, vidi Ponovljeni zakon 34. Drugi odlomci koji se bave obećanjem zemlje: Ponovljeni zakon 30,3-5 i Ezekiel 20,42-44.

2. Samuelova 7 bavi se Kristovom vladavinom tijekom Milenija. U 2. Samuelovoj 7,11-17 zapisano je obećanje koje je Bog dao kralju Davidu. Ovdje Bog obećava Davidu da će imati potomstvo, te da će između tih potomaka Bog uspostaviti vječno Kraljevstvo. To se odnosi na Kristovu vladavinu tijekom Milenija i zauvijek. Važno je imati na umu da se ovo obećanje mora ispuniti doslovno, što se još uvijek nije dogodilo. Neki vjeruju da je Salomonova vladavina bila doslovno ispunjenje ovoga proroštva, no postoji jedan problem: teritorij nad kojim je Salomon vladao danas više nije u rukama Izraela; isto tako, Salomon danas više ne vlada Izraelom! Sjetit ćete se da je Bog obećao Abrahamu da će njegovo potomstvo zemlju imati u posjedu zauvijek, što se još uvijek nije dogodilo. Isto tako, 2. Samuelova 7 kaže da će Bog ustoličiti Kralja koji će vladati cijelu vječnost. Prema tome, Salomon nije mogao biti ispunjenje obećanja upućenog Davidu. Stoga, to je obećanje koje se još uvijek nije ispunilo!

Imajući sve to na umu, možemo istražiti ono što je zapisano u Otkrivenju 20,1-7: „Potom opazih anđela gdje silazi s neba držeći u ruci ključ od Bezdana i velike verige. On uhvati Zmaja, staru zmiju – a to je đavao, sotona – i sveza ga za tisuću godina te ga baci u Bezdan, koji nad njim zaključa i zapečati, da više ne zavodi narodâ dok se ne navrši tisuću godina. Poslije toga ima biti odvezan kratko vrijeme. Zatim opazih prijestolja, i onima što sjedoše na njih bî dana vlast da sude. Opazih i duše pogubljenih zbog Isusova svjedočanstva i Riječi Božje, i sve one koji se nisu poklonili Zvijeri ni njezinu kipu i koji nisu pirmili žiga na svom čelu i na svojoj ruci. Oni oživješe i kraljevaše s Kristom tisuću godina. Ostali mrtvaci ne oživješe dok se nije navršilo tisuću godina. Ovo je prvo uskrsnuće. Blažen i svet tko je dionik ovoga prvog uskrsnuća! Nad ovima druga smrt nema vlasti, nego će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina. A kad prođe tisuću godina, sotona će biti pušten iz svoje tamnice.“

Tisuću godina koje se opetovano spominju u Otkrivenju 20,1-7 odnosi se na Kristovu doslovnu tisućugodišnju vladavinu na zemlji. Sjetite se obećanja o vladaru koje je Bog dao Davidu, a koje se trebalo ispuniti doslovno, a još uvijek se nije dogodilo. Predmilenijalizam u ovom odlomku vidi opis budućeg ispunjenja tog obećanja s Kristom na prijestolju. Bog je sklopio bezuvjetne saveze i s Abrahamom i s Davidom. Nijedan od ovih saveza nije bio u potpunosti ni trajno ispunjen. Kristova doslovna, fizička vladavina jedini je način na koji se ovi savezi mogu ispuniti onako kako je Bog obećao.

Primjenom doslovne metode tumačenja Svetoga pisma spajaju se svi dijelovi slagalice. Sva starozavjetna proročanstva o Isusovom prvom dolasku ispunila su se doslovno. Prema tome, trebali bismo očekivati da će se i proročanstva o njegovu Drugom dolasku također doslovno ispuniti. Predmilenijalizam je jedini sustav koji se slaže s doslovnim tumačenjem Božjih saveza i proročanstava o posljednjim vremenima.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što je predmilenijalizam?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries