settings icon
share icon
Pitanje

Što je Mojsijev savez?

Odgovor


Mojsijev savez je uvjetni savez sklopljen između Boga i naroda Izrael na gori Sinaj (Izlazak 19–24). Nekad se naziva Sinajski savez, ali se češće naziva Mojsijev savez, jer je Mojsije u to vrijeme bio Božji izabrani vođa Izraela. Obrazac saveza vrlo je sličan ostalim drevnim savezima toga vremena jer je sklopljen između suverenog kralja (Boga) i Njegovog naroda ili podanika (Izraela). U vrijeme saveza, Bog je podsjetio narod na njihovu obvezu da bude poslušan Njegovom zakonu (Izlazak 19,5), a narod je pristao na savez i rekao: „Sve što ti je govorio Gospod, činit ćemo!" (Izlazak 19, 8). Ovaj će savez služiti odvajanju izraelskog naroda od svih ostalih naroda kao Božjeg izabranog naroda i jednako je obvezujući kao i bezuvjetni savez kojeg je Bog sklopio s Abrahamom, jer je i to krvni savez. Mojsijev savez značajan je savez kako u Božjoj otkupiteljskoj povijesti, tako i u povijesti izraelskog naroda putem kojega će Bog suvereno odlučiti blagosloviti svijet ujedno svojom pisanom Riječju i Živom Riječju, Isusom Kristom.

Mojsijev savez bio je usredotočen na to što je Bog dao svoj božanski zakon Mojsiju na gori Sinaj. U razumijevanju različitih saveza u Bibliji i njihovog međusobnog odnosa važno je razumjeti da se Mojsijev savez znatno razlikuje od Abrahamskog i kasnije biblijskih saveza jer je uvjetovan time što su blagoslovi koje Bog obećava izravno povezani s Izraelovom poslušnošću Mojsijevom zakonu. Ako Izraelci budu poslušni, Bog će ih blagosloviti, ali ako budu neposlušni, tada će ih Bog kazniti. Blagoslovi i prokletstva povezani s ovim uvjetnim savezom detaljno se nalaze u Ponovljenom zakonu 28. Ostali savezi nađeni u Bibliji su jednostrani savezi obećanja, u kojima se Bog obvezuje da će učiniti ono što je obećao, unatoč tome što primatelji obećanja učinili. S druge strane, Mojsijev savez je bilateralni sporazum u kojem se preciziraju obveze obje strane saveza.

Mojsijev savez posebno je značajan jer u njemu Bog obećava da će učiniti Izrael „kraljevstvom svećenikā i narodom svetim" (Izlazak 19,6). Izrael je trebao biti Božje svjetlo mračnom svijetu oko sebe. Trebali su biti odvojeni i prozvani narod kako bi svi oko njih znali da štuju Jahvu, Boga koji drži saveze. Značajan je jer je ovdje Izrael primio Mojsijev zakon koji je trebao biti nadzirateljem koji ukazuje na put prema Kristovu dolasku (Galaćanima 3,24-25). Mojsijev zakon trebao je otkriti ljudima njihovu grešnost i potrebu za Spasiteljem, a upravo je sam Krist rekao da nije došao ukinuti Mojsijev zakon, nego ispuniti. Ovo je važno pitanje jer se neki ljudi zbune misleći da je držanje Zakona spašavalo ljude u Starom zavjetu, ali iz Biblije je jasno da je spasenje uvijek bilo samo po vjeri, a obećanje spasenja po vjeri koje je Bog dao Abrahamu kao dio Abrahamovog saveza još uvijek je ostalo na snazi (Galaćanima 3,16-18).

Također, žrtveni sustav Mojsijevog saveza zapravo nije oduzimao grijehe (Hebrejima 10,1-4); jednostavno je nagoviještao Krista koji će ponijeti grijehe, savršenog Vrhovnog svećenika koji je ujedno bio i savršena žrtva (Hebrejima 9,11-28). Stoga sam Mojsijev savez, sa svim njegovim detaljnim zakonima, nije mogao spasiti ljude. Ne znači da je bilo problema sa samim Zakonom, jer je Zakon savršen i dao ga je sveti Bog, već Zakon nije imao silu da ljudima pruži novi život i ljudi se nisu mogli savršeno pokoravati Zakonu ( Galaćanima 3,21).

Mojsijev savez također se naziva starim savezom (2. Korinćanima 3,14; Hebrejima 8,6.13) i zamijenjen je novim savezom u Kristu (Luka 22,20; 1. Korinćanima 11,25; 2. Korinćanima 3,6; Hebrejima 8,8.13; 9,15; 12,24). Novi savez u Kristu mnogo je bolji od starog Mojsijevog saveza koji ga zamjenjuje jer ispunjava obećanja data u Jeremiji 31,31-34, kako se navodi u Hebrejima 8.

English


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što je Mojsijev savez?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries