settings icon
share icon
Pitanje

Zašto je zdravi nauk toliko važan?

Odgovor


Pavao zadužuje Tita: „A ti govori što dolikuje zdravu nauku" (Titu 2,1). Takav nalog daje do znanja da je zdravi nauk važan. No zašto je važan? Ima li veze u što vjerujemo?

Zdravi nauk je važan jer se naša vjera temelji na konkretnoj poruci. Cjelokupno učenje crkve sadrži mnogo elemenata, ali glavna je poruka izričito definirana: „Krist umrije za grijehe naše po Pismima… i bȋ pokopan i bȋ uskrišen treći dan po Pismima" (1. Korinćanima 15,3-4). Ovo je nedvosmisleno dobra vijest, a ona je od najveće važnosti. Promijenite tu poruku i temelj vjere prelazi sa Krista u nešto drugo. Naša vječna sudbina ovisi o slušanju „riječi istine — evanđelja spasenja" (Efežanima 1,13; vidi također 2. Solunjanima 2,13-14).

Zdravi nauk je važan jer je evanđelje sveto povjerenje i ne usuđujemo se miješati u Božju komunikaciju sa svijetom. Naša je dužnost dostaviti poruku, a ne mijenjati. Juda izražava hitnost u čuvanju povjerenja: „Imao sam potrebu napisati vam kako bih vas potaknuo da se borite za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima" (Judina 1,3; vidi također Filipljanima 1,27). „Boriti se" nosi ideju da se žestoko borite za nešto, da date sve od sebe. Biblija uključuje upozorenje da se ne dodaje i ne oduzima od Božje Riječi (Otkrivenje 22,18-19). Umjesto da mijenjamo apostolska učenja, primimo ono što nam je preneseno i držimo „uzor zdravih riječi… u vjeri i ljubavi koja je u Kristu Isusu" (2. Timoteju 1,13).

Zdravi nauk je važan jer ono u što vjerujemo utječe na ono što radimo. Ponašanje je produžetak teologije i postoji izravna povezanost između onoga što mislimo i načina na koji djelujemo. Na primjer, dvije osobe stoje na vrhu mosta; jedna vjeruje da može letjeti, a druga vjeruje da ne može letjeti. Njihovi će sljedeći postupci biti prilično različiti. Na isti način, čovjek koji vjeruje da ne postoji ispravno i pogrešno, prirodno će se ponašati drugačije od čovjeka koji vjeruje u dobro definirane moralne standarde. U jednom od biblijskih popisa grijeha spominju se stvari poput pobune, ubojstva, laganja i trgovanja robovima. Popis se zaključuje sljedećim: „…i ako ima što drugo što se protivi zdravomu nauku" (1. Timoteju 1,9-10). Drugim riječima, istinsko učenje promiče pravednost; grijeh raste tamo gdje se protivi „zdravom nauku".

Zdravi nauk je važan jer moramo utvrditi istinu u svijetu neistina. „Mnogi su lažni proroci izašli u svijet" (1. Ivanova 4,1). Među pšenicom ima kukolja i vukova među stadom (Matej 13,25; Djela 20,29). Najbolji način razlikovanja istine od neistine jest znati što je istina.

Zdravi nauk je važan jer je svršetak zdravog nauka život. „Pazi na samoga sebe i na nauk! Ustraj u tome! Jer to vršeći, spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju" (1. Timoteju 4,16). Suprotno tome, svršetak nezdravog nauka je propast. „Jer ušuljali su se neki ljudi koji su već odavna predbilježeni za tu osudu, bezbožnici koji milost Boga našega promeću u razvratnost i niječu jedinoga Gospodara, Boga, i Gospodina našega Isusa Krista" (Judina 1,4). Promjena Božje poruke milosti je stvar „bezbožnosti", a osuda za takvo djelo je teška. Propovijedanje drugog evanđelja (koje ustvari uopće nije evanđelje) nosi anatemu: „Neka je proklet!" (vidi Galaćanima 1,6-9).

Zdravi nauk je važan jer potiče vjernike. Ljubav prema Božjoj Riječi donosi „veliki mir" (Psalam 119,165), a oni „koji objavljuju mir… koji objavljuju spasenje" uistinu su „krasni" (Izaija 52,7). Pastor mora biti „privržen vjerodostojnoj riječi nauka, da može i hrabriti u zdravome nauku i pobijati protivnike" (Titu 1,9).

Riječ mudrosti glasi: „Ne pomiči prastaru među koju su postavili očevi tvoji" (Izreke 22,28). Ako to možemo primijeniti na zdravi nauk, lekcija je da ga moramo očuvati netaknutim. Neka se nikada ne odvratimo od „jednostavnosti koja je u Kristu" (2. Korinćanima 11,3).

English


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Zašto je zdravi nauk toliko važan?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries