settings icon
share icon
Pitanje

Što je Abrahamski savez?

Odgovor


Savez je sporazum između dviju strana. Postoje dvije osnovne vrste saveza: uvjetni i bezuvjetni. Uvjetni ili bilateralni savez je sporazum koji obvezuje obje strane u svrhu ispunjenja. Obje strane su suglasne da ispune određene uvjete. Ako bilo koja strana ne ispuni svoje odgovornosti, savez se raskida i nijedna strana ne mora ispuniti očekivanja iz saveza. Bezuvjetni ili jednostrani savez je sporazum dviju strana, ali samo jedna od dviju strana mora učiniti nešto. Od druge strane se ne traži ništa.

Abrahamski savez je bezuvjetni savez. Bog je Abrahamu dao obećanja koja od Abrahama ne zahtijevaju ništa. Postanak 15,18-21 opisuje dio Abrahamskog saveza, posebno se baveći dimenzijama zemlje koju je Bog obećao Abrahamu i njegovim potomcima.

Stvarni Abrahamski savez nalazi se u Postanku 12,1-3. Obred zabilježen u Postanku 15 ukazuje na bezuvjetnu prirodu saveza. Jedino kada bi obje strane prolazile između dijelova životinja značilo bi da ispunjenje saveza ovisi o tome da se obje strane drže obveza. Što se tiče važnosti da se samo Bog kreće između polovina životinja, treba napomenuti da zadimljena peć i goruća zublja koji su prolazili između dijelova predstavljaju Boga, a ne Abrahama. Po svemu bi takav čin trebale dijeliti obje strane, ali u ovom slučaju Božje jednostrano djelovanje nesumnjivo objašnjava činjenicu da je Savez prvenstveno Božje obećanje. On se veže za Savez. Bog je pustio san na Abrahama kako ne bi mogao proći između dviju polovina životinja. Ispunjavanje saveza palo je samo na Boga.

Kasnije je Bog dao Abrahamu obred obrezivanja kao specifični znak saveza s Abrahamom (Postanak 17,9-14). Svi muški u Abrahamovoj lozi trebali su se obrezati i na taj način nositi sa sobom cjeloživotni znak na tijelu da su dio Božjeg fizičkog blagoslova u svijetu. Svaki Abrahamov potomak koji je odbio obrezivanje bio je proglas da je izvan Božjeg saveza; ovo objašnjava zašto se Bog naljutio na Mojsija kad Mojsije nije uspio obrezati svog sina u Izlasku 4,24-26.

Bog je odredio da za sebe pozove poseban narod, te da kroz taj posebni narod donese blagoslov svim narodima. Abrahamski savez ključan je za pravilno razumijevanje koncepta kraljevstva i utemeljen je na starozavjetnoj teologiji. Abrahamski savez opisuje se u Postanku 12,1-3, i (1) to je bezuvjetni savez. Za njega ne postoje uvjeti (nema klauzule „ako" koja sugerira da njegovo ispunjenje ovisi o čovjeku). (2) To je ujedno i doslovni savez u kojem se obećanja trebaju shvatiti doslovno. Obećanu zemlju treba razumjeti prema normalnoj definiciji riječi – to nije nebeska slika. (3) To je ujedno i vječni savez. Obećanja koja je Bog dao Izraelu su vječna.

Tri su glavne značajke Abrahamskog saveza:

1. Obećanje zemlje (Postanak 12,1). Bog je Abrahama pozvao iz Ura Kaldejskog u zemlju koju će mu dati (Postanak 12,1). To se obećanje ponavlja u Postanku 13,14-18; njegove su dimenzije date u Postanku 15,18-21 (što isključuje da se bilo koja ideja toga ispunila na nebu). Zemaljski aspekt Abrahamskog saveza proširuje se u Ponovljenom zakonu 30,1-10, što je Palestinski savez.

2. Obećanje potomcima (Postanak 12,2). Bog je obećao Abrahamu da će od njega napraviti veliki narod. Abrahamu, koji je imao 75 godina i bio bez djece (Postanak 12,4), obećao je mnoge potomke. To se obećanje potvrđuje u Postanku 17,6 kada je Bog obećao da će narodi i kraljevi poteći od ostarjelog patrijarha. Ovo obećanje (koje se proširuje u savezu s Davidovom u 2. Samuelovoj 7,12-16) ispunit će se s Davidovim prijestoljem na kojem će Mesija vladati nad hebrejskim narodom.

3. Obećanje blagoslova i otkupljenje (Postanak 12,3). Bog je obećao da će blagosloviti Abrahama i zemaljske rodove kroz njega. To se obećanje potvrđuje u Novom savezu (Jeremija 31,31-34; usp. Hebrejima 8,6-13) i povezano je s Izraelovim duhovnim blagoslovom i otkupljenjem. Jeremija 31,34 nagoviješta oproštenje grijeha. Bezuvjetna i vječna priroda saveza vidi se u tome što je savez potvrđen Izakom (Postanak 21,12; 26,3-4). Potvrdna obećanja opet sugeriraju bezuvjetni aspekt saveza. Savez je kasnije potvrđen Jakovom (Postanak 28,14-15). Znakovito je da je Bog potvrdio ta obećanja usred patrijarhovog grijeha, što zapravo još više naglašava bezuvjetnu prirodu Abrahamskog saveza.

Božja metoda ispunjenja Abrahamskog saveza je doslovna, jer je Bog djelomično ispunio savez u povijesti: Bog je blagoslovio Abrahama dajući mu zemlju (Postanak 13,14-17), a stoljećima kasnije Abrahamovi sinovi preuzeli su kontrolu nad zemljom: „Tako je Gospod dao Izraelu svu zemlju za koju se zakleo da će je dati ocima njihovim; i oni su je zaposjeli i nastanili se u njoj" (Jošua 21,43). Bog je duhovno blagoslovio Abrahama (Postanak 13,8. 18; 14,22-23; 21,22); Bog mu je dao brojne potomke (Postanak 22,17; 49,3-28). Međutim, važan element Abrahamskog saveza zahtijeva još uvijek buduće ispunjenje tijekom Mesijine kraljevske vladavine:

(1) Izrael kao narod će u budućnosti posjedovati zemlju u cijelosti. Brojni starozavjetni odlomci predviđaju budući blagoslov Izraela i njegovo posjedovanje zemlje kako je obećano Abrahamu. Ezekiel predviđa budući dan kada će Izrael biti vraćen u zemlju (Ezekiel 20,33-37. 40-42; 36,1–37,28).

(2) Izraelski narod prihvatit će Isusa kao Mesiju i bit će mu oprošteno i bit će obnovljen (Rimljanima 11,25-27).

(3) Izrael će se u budućnosti pokajati i primit će Božji oprost (Zaharija 12,10-14). Abrahamski savez pronalazi svoje konačno ispunjenje povezano s povratkom Mesije da spasi i blagoslovi svoj narod Izrael. Bog je obećao u Postanku 12,1-3 da će kroz narod Izrael blagosloviti narode svijeta. Taj će konačni blagoslov donijeti oproštenje grijeha i slavno kraljevanje Mesije na zemlji.

English


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što je Abrahamski savez?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries