settings icon
share icon
Pitanje

Što je amilenijanizam?

Odgovor


Amilenijanizam je naziv vjerovanja prema kojemu Krist neće vladati doslovnih tisuću godina na Zemlji. Ljudi koji drže ovo gledište zovu se amilenijanisti. Prefiks „a-“ u amilenijanizmu znači „ne“ ili „nema“. Dakle, „amilenijanizam“ znači „nema milenija.“ To gledište razlikuje se od najzastupljenijeg gledišta koje se zove premilenijanizam (gledište prema kojemu će se Kristov drugi dolazak dogoditi prije Njegova milenijskog ili tisućgodišnjeg Kraljevstva, te da je to milenijsko Kraljevstvo doslovna tisućugodišnja vladavina) i od najmanje zastupljenog gledišta koje se naziva postmilenijanizam (vjerovanje da će se Krist vratiti nakon što kršćani, a ne sam Krist, već uspostave Kraljevstvo na ovoj zemlji).

Međutim, moramo biti pošteni prema amilenijanistima i priznati kako ne vjeruju da milenij uopće ne postoji. Oni samo ne vjeruju u doslovan milenij – u doslovnu tisućugodišnju vladavinu Krista na zemlji. Umjesto toga, vjeruju da Krist sada sjedi na Davidovu prijestolju i da je ovo sadašnje razdoblje Crkve zapravo Kraljevstvo nad kojim Krist vlada. Nema sumnje da Krist sada sjedi na prijestolju, ali to ne znači da je to ono što Biblija naziva Davidovim prijestoljem. Nema sumnje da Krist sada vlada, jer On je Bog. Pa ipak, to ne znači da vlada nad milenijskim Kraljevstvom.

Kako bi Bog održao svoja obećanja Izraelu i svoj savez s Davidom (2. Samuelova 7,8-16; 23,5; Psalam 89,3-4), mora postojati doslovno, fizičko Kraljevstvo na ovoj zemlji. Kada u to sumnjamo, onda dovodimo u pitanje Božju želju i/ili sposobnost da održi svoja obećanja, što stvara brojne druge teološke probleme. Na primjer, ako Bog neće održati svoja obećanja Izraelu nakon što je izjavio da su ta obećanja „vječna,“ kako možemo biti sigurni da će ispuniti išta što je obećao, uključujući obećanje da će spasiti one koji vjeruju u Gospodina Isusa? Jedino rješenje jest povjerovati Njegovoj Riječi i razumjeti da će se Njegova obećanja ispuniti doslovno.


Jasni biblijski pokazatelji da će Kraljevstvo biti doslovno, zemaljsko Kraljevstvo su:
1) Kristove noge će zbilja dotaknuti Maslinsku goru prije nego što uspostavi svoje Kraljevstvo (Zaharija 14,4. 9);
2) Tijekom Kraljevstva, Mesija će na Zemlji izvršavati pravo i pravicu (Jeremija 23,5-8);
3) Kraljevstvo je opisano kao da je pod nebom (Daniel 7,13-14. 27);
4) Proroci su prorekli dramatične promjene na Zemlji tijekom Kraljevstva (Djela 3,21; Izaija 35,1-2; 11,6-9; 29,18; 65,20-22; Ezekiel 47,1-12; Amos 9,11-15);
5) Kronološki redoslijed događaja u Otkrivenju označava postojanje zemaljskoga Kraljevstva prije zaključenja svjetske povijesti (Otkrivenje 20).

Amilenijsko gledište nastalo je zbog toga što se prilikom tumačenja neispunjenoga proroštva koristila jedna metoda tumačenja Biblije, dok se za tumačenje onih dijelova Svetoga pisma koji nisu proroštvo i već ispunjenih proroštava koristila druga metoda. Dijelove Svetoga pisma koji nisu proroštvo i ispunjena proroštva oni tumače doslovno i na uobičajen način. Međutim, prema amilenijanistima, neispunjena proroštva trebaju se tumačiti duhovno, ili nedoslovno. Amilenijanisti vjeruju da je „duhovno“ čitanje neispunjenog proroštva uobičajeno čitanje tekstova. No, to je zbilja korištenje dvostruke hermeneutike. (Hermeneutika je nauk o načelima tumačenja.) Amilenijanist pretpostavlja kako su većina, ili sva, neispunjena proroštva zapisana simboličkim, figurativnim ili duhovnim jezikom. Prema tome, amilenijanist će dometnuti drukčija značenja tim dijelovima Pisma, umjesto da im pripiše uobičajeno, kontekstualno značenje.

Problem s takvim tumačenjem neispunjenoga proroštva je u tome što dozvoljava širi spektar značenja. Ukoliko Sveto pismo ne tumačite u uobičajenom smislu, neće postojati samo jedno značenje. Ipak, Bog, koji je krajnji autor cijeloga Svetog pisma, imao je jedno određeno značenje na umu kada je nadahnuo ljudske autore da ga napišu. Premda može postojati mnoge životne primjene u pojedinom odlomku Svetoga pisma, postoji samo jedno značenje, a to značenje jest ono što je Bog namijenio da taj odlomak znači. Također, činjenica da se ispunjeno proroštvo ispunilo doslovno najbolji je razlog radi kojega trebamo pretpostaviti da će se i neispunjena proroštva ispuniti doslovno. Proroštva koja se tiču Kristova prvoga dolaska sva su se ispunila doslovno. Prema tome, za očekivati je da će se i proroštva o Kristovom drugom dolasku također ispuniti doslovno. Zato, alegorijsko tumačenje neispunjenog proroštva treba se odbaciti, a umjesto njega treba prigrliti njegovo doslovno ili uobičajeno tumačenje. Amilenijanizam podbacuje utoliko što koristi nedosljednu hermeneutiku, odnosno, što neispunjeno proroštvo tumači drukčije od ispunjenoga. EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što je amilenijanizam?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries