settings icon
share icon
Pitanje

Što je dogmatska teologija?

Odgovor


Dogmatska teologija dobila je ime od grčke i latinske riječi dogma koja, kada se odnosi na teologiju, jednostavno znači „nauk ili tijelo nauka koje su formalno i autoritativno potvrđene". U osnovi, dogmatska teologija odnosi se na službenu ili „dogmatsku" teologiju koju je priznalo organizirano crkveno tijelo, poput Rimokatoličke crkve, Nizozemske reformirane crkve itd.

Iako se smatra da se termin dogmatske teologije prvi put pojavio 1659. godine u naslovu knjige L. Reinhardta, termin se počeo naširoko koristiti nakon reformacije i koristio za određivanje članaka vjere koje je crkva službeno formulirala. Dobar primjer dogmatske teologije jesu doktrinarne izjave ili dogme koje su formulirali rani crkveni sabori u nastojanju da riješe teološke probleme i zauzmu se protiv heretičkih učenja. Vjerovanja ili dogme koje su izašle iz crkvenih vijeća smatrale su se autoritativnim i obvezujućim za sve kršćane jer ih je crkva službeno potvrdila. Jedna od svrha dogmatske teologije je omogućiti crkvenom tijelu formuliranje i priopćavanje nauke koja se smatra ključnom za kršćanstvo i koja bi, ukoliko se negira, predstavljala herezu.

Dogmatska teologija ponekad se brka sa sustavnom teologijom, a ta se dva naziva povremeno upotrebljavaju naizmjenično. Međutim, postoje suptilne, ali važne razlike između njih dvije. Da bismo razumjeli razliku između sustavne teologije i dogmatske teologije, važno je primijetiti da izraz „dogma" naglašava ne samo izjave iz Svetog pisma, već i crkvenu, autoritativnu potvrdu tih izjava. Temeljna razlika između sustavne teologije i dogmatske teologije jest ta što sustavna teologija ne zahtijeva službenu sankciju ili odobrenje od strane crkve ili crkvenog tijela, dok je dogmatska teologija izravno povezana s određenim crkvenim tijelom ili denominacijom. Dogmatska teologija obično raspravlja o istim doktrinama i često koristi istu shemu i strukturu kao sustavna teologija, ali to čini iz određenog teološkog stava, povezanog s određenom denominacijom ili crkvom.

English


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što je dogmatska teologija?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries