settings icon
share icon
Pitanje

Što je novi savez?

Odgovor


Novi savez (ili Novi zavjet) je obećanje koje Bog daje čovječanstvu da će oprostiti grijeh i obnoviti zajedništvo s onima čija se srca okrenu ka Njemu. Isus Krist je posrednik novog saveza, a Njegova smrt na križu temelj je obećanja (Luka 22,20). Novi savez se predviđao dok je stari savez još bio na snazi – proroci Mojsije, Jeremija i Ezekiel aludiraju na novi savez.

Stari savez kojeg je Bog uspostavio sa svojim narodom zahtijevao je strogu poslušnost Mojsijevom zakonu. Budući da je plaća grijeha smrt (Rimljanima 6,23), Zakon je zahtijevao da Izrael svakodnevno prinosi žrtve kako bi se iskupio za grijeh. No Mojsije, preko koga je Bog uspostavio stari savez, također je predvidio novi savez. U jednom svom posljednjem obraćanju izraelskom narodu, Mojsije se raduje vremenu kada će se Izraelu dati „srce da razumiju" (Ponovljeni zakon 29,4).

Mojsije predviđa da Izrael neće uspjeti održati stari savez (Ponovljeni zakon 29,22-28), ali potom vidi vrijeme obnove (Ponovljeni zakon 30,1-5). Tada Mojsije kaže: „I Gospod, Bog tvoj, obrezat će srce tvoje i srce potomstva tvojega, da bi ljubio Gospoda, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom, i da bi živio" (stih 6). Novi savez uključuje potpunu promjenu srca kako bi mu Božji ljudi prirodno ugađali.

Prorok Jeremija također je predvidio novi savez. „Evo, dolaze dani', riječ je Gospodnja, 'kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez… Jer ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim nakon onih dana', riječ je Gospodnja: 'Zakon ću svoj staviti u njihovu nutrinu i upisati ga u srce njihovo. I ja ću njima biti Bog, a oni će biti puk moj" (Jeremija 31,31. 33). Isus Krist došao je ispuniti Mojsijev zakon (Matej 5,17) i uspostaviti novi savez između Boga i Njegova naroda. Stari savez bio je napisan u kamenu, ali novi savez napisan je na našim srcima. Ulazak u novi savez moguć je samo po vjeri u Krista, koji je prolio svoju krv da oduzme grijehe svijeta (Ivan 1,29). Luka 22,20 govori kako Isus na Posljednjoj večeri uzima čašu i govori: „Ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva."

Novi savez spominje se i u Ezekielu 36,26-27: „I dat ću vam novo srce, i duh nov usadit ću u vas; i odstranit ću iz vašega tijela srce od kamena, i dat ću vam srce od mesa. I Duh svoj usadit ću u vas, i učiniti da hodite po mojim odredbama; i držat ćete moje uredbe i vršiti ih." Ezekiel ovdje navodi nekoliko aspekata novog saveza: novo srce, novi duh, prebivanje Duha Svetog i istinska svetost. Mojsijev zakon nije mogao pružiti ništa od toga (vidi Rimljanima 3,20).

Novi savez izvorno je dat Izraelu i uključuje obećanje ploda, blagoslova i mirnog obitavanja u Obećanoj zemlji. U Ezekielu 36,28-30, Bog kaže: „I nastanit ćete se u zemlji što je dadoh ocima vašim; i bit ćete moj puk, a ja ću vama biti Bog… i pozvat ću žito, i umnožit ću ga, i neću na vas pustiti glad. I umnožit ću plod drveća i rod polja, da više zbog gladi ne podnosite sramotu među narodima." Ponovljeni zakon 30,1-5 sadrži slična obećanja vezana za Izrael u okviru novog saveza. Nakon Kristova uskrsnuća pogani su također dovedeni u blagoslov novog saveza (Djela 10; Efežanima 2,13-14). Ispunjenje novog saveza vidjet će se na dva mjesta: na zemlji tijekom tisućljetnog kraljevstva; i na nebu za čitavu vječnost.

Više nismo pod Zakonom, već pod milošću (Rimljanima 6,14-15). Stari savez je poslužio svojoj svrsi, a zamijenio ga je „bolji savez" (Hebrejima 7,22). „A sada je zadobio to uzvišeniju službu koliko je i posrednik boljega Saveza, koji je uzakonjen na boljim obećanjima" (Hebrejima 8,6).

Pod novim savezom daje nam se prilika da primimo spasenje kao besplatni dar (Efežanima 2,8-9). Naša je odgovornost vjerovati u Krista, Onoga koji je ispunio Zakon u naše ime i donio kraj žrtvama Zakona kroz svoju žrtvenu smrt. Po Duhu Svetom koji daje život i živi u svim vjernicima (Rimljanima 8,9-11) dijelimo Kristovo nasljeđe i uživamo u trajnom, neprekinutom odnosu s Bogom (Hebrejima 9,15).

English


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što je novi savez?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries