Pitanja o anđelima i demonima


Što Biblija kaže o anđelima?

Što Biblija kaže o demonima?

Tko je Sotona?

Što Biblija kaže o opsjednutosti demonima / demonskoj opsjednutosti?

Može li kršćanin biti opsjednut demonom?

Tko su bili sinovi Božji i ljudske kćeri u Postanku 6,1-4?

Zašto je Bog dopustio Sotoni i demonima da sagriješe?

Tko je anđeo Jahvin?

Jesu li anđeli muški ili ženski?

Što su arkanđeli?

Hoćemo li mi postati anđeli kada umremo?

Što su kerubini? Jesu li kerubini anđeli?

Može li kršćanin danas vršiti egzorcizam?

Jesu li demoni pali anđeli?

Imamo li anđele čuvare?

Tko/što su bili Nefili?

Kako, zašto i kada je Sotona pao s neba?

Što su serafi? Jesu li serafi anđeli?

Je li pogrešno imati figurice anđela?

Postoji li anđeo smrti?

Što je angelologija?

Javljaju li se i danas ljudima anđeli?

Kako izgledaju anđeli?

Zašto Bog ne daje palim anđelima šansu da se pokaju?

Što je kršćanska demonologija?

Imaju li kršćani vlast zapovijedati anđelima?

Jesu li demoni aktivni u današnjem svijetu?

Što kaže Biblija o demonskom ugnjetavanju?

Mogu li se demoni vezati uz nežive predmete?

Je li đavao / Sotona osoba ili sila / personifikacija zla?

Voli li Bog Sotonu?

Što su poznati duhovi ili duhovi predaka?

Bog protiv Sotone – ako je Bog svemoćan, zašto jednostavno ne ubije Sotonu?

Odnosi li se proroštvo o kralju Tira u Ezekielu 28 na Sotonu?

Zašto su se Mihael i Sotona prepirali oko Mojsijeva tijela (Juda 9)?

Postoji li mogućnost da još anđela sagriješi?

Ohrabruje li Biblija ili zabranjuje molitve anđelima?

Na koji je način Sotona bog ovoga svijeta (2, Kor 4,4)?

Što je to sotonizam?

Je li moguće prodati dušu đavlu?

Što su to teritorijalni duhovi?


Pitanja o anđelima i demonima