Što su serafi? Jesu li serafi anđeli?Pitanje: Što su serafi? Jesu li serafi anđeli?

Odgovor:
Serafi (vatreni, gorući) su anđeoska bića vezana uz viđenje proroka Izaije u kojem je vidio Boga u Hramu i u kojem ga je Bog pozvao u proročku službu (Iz 6:1-7). Izaija 6:2-4 bilježi: „Iznad njega stajahu serafi; svaki je imao po šest krila: dva krila da zakloni lice, dva da zakrije noge, a dvama je krilima letio. I klicahu jedan drugome: 'Svet! Svet! Svet Jahve nad vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove!' Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a Dom se napuni dimom.“ Serafi su anđeli koji neprestano štuju Boga.

Šesto poglavlje Izaije jedino je mjesto u Bibliji koje specifično spominje serafe. Svaki je seraf imao šest krila. Dva su koristili za letenje, dva kako bi pokrili noge, a dva kako bi pokrili lica (Iz 6:2). Serafi su letjeli oko prijestolja na kojemu je sjedio Bog i pjevali mu hvalospjeve stavljajući poseban naglasak na Božju slavu i veličanstvo. Ta su bića čini se služila i kao agenti čišćenja za Izaiju kada je započeo s proročkom službom. Jedan je stavio vruću žeravu na Izaijine usne govoreći: „Evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten.“ (Iz 6:7) Slično kao i druge vrste anđela, serafi su savršeno poslušni Bogu. Nalik na kerubine, serafi su posebice usredotočeni na štovanje Boga.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što su serafi? Jesu li serafi anđeli?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga