Što su serafi? Jesu li serafi anđeli?
Pitanje: Što su serafi? Jesu li serafi anđeli?

Odgovor:
Serafi (vatreni, gorući) su anđeoska bića vezana uz viđenje proroka Izaije u kojem je vidio Boga u Hramu i u kojem ga je Bog pozvao u proročku službu (Iz 6:1-7). Izaija 6:2-4 bilježi: „Iznad njega stajahu serafi; svaki je imao po šest krila: dva krila da zakloni lice, dva da zakrije noge, a dvama je krilima letio. I klicahu jedan drugome: 'Svet! Svet! Svet Jahve nad vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove!' Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a Dom se napuni dimom.“ Serafi su anđeli koji neprestano štuju Boga.

Šesto poglavlje Izaije jedino je mjesto u Bibliji koje specifično spominje serafe. Svaki je seraf imao šest krila. Dva su koristili za letenje, dva kako bi pokrili noge, a dva kako bi pokrili lica (Iz 6:2). Serafi su letjeli oko prijestolja na kojemu je sjedio Bog i pjevali mu hvalospjeve stavljajući poseban naglasak na Božju slavu i veličanstvo. Ta su bića čini se služila i kao agenti čišćenja za Izaiju kada je započeo s proročkom službom. Jedan je stavio vruću žeravu na Izaijine usne govoreći: „Evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten.“ (Iz 6:7) Slično kao i druge vrste anđela, serafi su savršeno poslušni Bogu. Nalik na kerubine, serafi su posebice usredotočeni na štovanje Boga.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicuŠto su serafi? Jesu li serafi anđeli?