Kako se demonske utvrde mogu nadvladati?Pitanje: Kako se demonske utvrde mogu nadvladati?

Odgovor:
Prije nego što se demonske utvrde mogu nadvladati, trebali bismo točno razumjeti što su demonske utvrde. Riječ „utvrda" pojavljuje se samo jednom u Novom zavjetu (2. Korinćanima 10,4), a grčka riječ prevedena „utvrda" znači „utvrđenje poput dvorca." U ovom stihu apostol Pavao daje upute crkvi u Korintu o tome kako se boriti protiv i „obarati mudrolije i svaku uznositost koja se podiže protiv spoznaje Boga" (2. Korinćanima 10,5). To ne čine pomoću svjetskog oružja, već „božanskom moći." Uznositi argumenti i mišljenja rezultat su ponosa i zla i ispraznih imaginacija, samih utvrda u kojima obitavaju demoni. To je, dakle, suština demonskog rata – Božja snaga da nadvlada utvrde demona.

U Efežanima 6,10-18, Pavao opisuje resurse koje Bog stavlja na raspolaganje svojim sljedbenicima – opremu Božju. Ovdje nam se govori kako u stavu poniznosti i ovisnosti moramo koristiti Božje resurse. Imajte na umu da se moramo jačati „u Gospodinu" i „u moći snage njegove." Ne borimo se protiv demonskih utvrda u vlastitoj snazi. Štitimo se s prvih pet komada obrambenog oklopa i držimo jedno napadačko oružje – mač Duha koji je Riječ Božja. Sve to radimo „svakovrsnom molitvom i prošnjom… molitvom za sve svete" (s. 18). U Efežanima 6,12-13 Pavao piše: „Jer nije nam boriti se protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstava, protiv vlastī, protiv vladarā tame ovoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Zbog toga uzmite svu bojnu opremu Božju, da se mognete oprijeti u dan zli te se, izvršivši sve, održati."

Jedna navika koju svaki vjernik treba razviti jest fokusiranje na Efežanima 6,10-18 i svakodnevno „duhovno odijevanje". Inače bi bio dug put do pobjede nad đavlom i njegovim shemama. Ovdje Pavao kaže da, dok hodamo u tijelu (živimo i dišemo u ovom ljudskom tijelu), ne ratujemo po tijelu (ne možemo se duhovno boriti tjelesnim oružjem). Umjesto toga, dok se fokusiramo na resurse i oružja duhovne snage, možemo vidjeti kako nam Bog daje pobjedu. Nijedna demonska utvrda ne može se održati protiv kršćanina koji moli i nosi punu opremu Božju, boreći se s Riječju Božjom i ojačan Njegovim Duhom.

English


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Kako se demonske utvrde mogu nadvladati?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga