Može li Sotona čitati naše misli ili znati naše misli?Pitanje: Može li Sotona čitati naše misli ili znati naše misli?

Odgovor:
Prvo, važno nam je zapamtiti da Sotona nije sveprisutan – ne može biti na više mjesta odjednom. Samo je Bog svugdje i samo Bog zna sve, dok se Sotona mora osloniti na svoju vojsku demona kako bi se cjenkao.

Mogu li Sotona i/ili njegovi demoni čitati naše misli? Ne. Prva Kraljevima 8,39 kaže da samo Bog poznaje svako ljudsko srce. Ne postoji nitko drugi tko ima tu sposobnost. Bog zna što ćemo reći prije nego što to možemo izgovoriti, dok se misao još formulira (Psalam 139,4). Isus kao utjelovljeni Bog pokazao je božansku osobinu poznavanja čovjekovih misli: „Ta sȃm je znao što je u čovjeku" (Ivan 2,25; usp. Matej 9,4; Ivan 6,64).

Biblija nas uči da je Sotona moćan. Po svemu je bio najviši od svih palih anđela, budući da je bio dovoljno uvjerljiv da uvjeri trećinu anđela da mu se pridruži u pobuni (Otkrivenje 12,4). Čak i nakon Sotoninog pada, ni arhanđeo Mihael mu se nije usudio suprotstaviti bez Gospodinove pomoći (Judina 1,9). Sotona je „vladar vlasti zraka, duh koji sada djeluje u sinovima neposluha" (Efežanima 2,2b). Međutim, Sotonina moć ima svoje granice, a čitanje naših misli nadilazi njegove sposobnosti.

Potrebno bi bilo sveznanje da Sotona i njegovi demoni čitaju naše misli, a to nemaju. Bog je jedini koji može znati naše misli. Međutim, Sotona i njegovi demoni promatraju i iskušavaju ljudska bića tisućama godina. Sigurno su tijekom godina naučili nekoliko stvari o nama. Čak i bez sposobnosti da znaju naše misli, mogu jako dobro nagađati o čemu razmišljamo i pokušati to iskoristiti u svoju korist. Zato nam se zapovijeda da se „podložimo Bogu" (Jakovljeva 4,7a) prije nego što nam se kaže da se „odupremo đavlu" (Jakovljeva 4,7b).

English


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Može li Sotona čitati naše misli ili znati naše misli?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga