Ερωτήσεις για την Εκκλησία


Τι είναι εκκλησία;

Ποιος είναι ο σκοπός της εκκλησίας;

Ποια είναι η σπουδαιότητα του Χριστιανικού βαπτίσματος;

Μπορούν οι γυναίκες να λειτουργούν ως ποιμένες / ιεροκήρυκες; Τι λέει η Βίβλος περί των γυναικών στο λειτούργημα;

Τι λέει η Βίβλος για την Χριστιανική δεκάτη;

Ποια είναι η σημασία του Δείπνου του Κυρίου / της Κοινωνίας;

Γιατί είναι σημαντικός ο εκκλησιασμός;

Γιατί πρέπει να πιστεύω στην οργανωμένη θρησκεία;

Πρέπει οι Χριστιανοί να κρατούν την ημέρα αργίας;

Τι είναι ο Βιβλικός διαχωρισμός;

Τι λέει η Αγία Γραφή για την εκκλησιαστική πειθαρχία / τον αφορισμό;

Τι λέει η Αγία Γραφή για τη μορφή διακυβέρνησης της Εκκλησίας;

Τι λέει η Αγία Γραφή σχετικά με την αύξηση της Εκκλησίας;

Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά Χριστιανικά δόγματα;

Γιατί υπάρχουν τόσες διαφορετικές Χριστιανικές ερμηνείες;

Γιατί τόσοι πολλοί Χριστιανοί Ευαγγελικοί ηγέτες εμπλέκονται σε σκάνδαλα;

Ποια είναι η ιστορία του Χριστιανισμού;

Τι σημαίνει η φράση «άνδρας μιας γυναίκας» στο Α΄ Τιμόθεο 3:2; Μπορεί ένας διαζευγμένος άνδρας να υπηρετεί ως ποιμένας, πρεσβύτερος ή διάκονος;

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος βαπτίσματος;

Απαιτεί ο Θεός την τήρηση του Σαββάτου από τους Χριστιανούς;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της καθολικής εκκλησίας και της τοπικής εκκλησίας;


Ερωτήσεις για την Εκκλησία