Ερωτήσεις για την Εκκλησία


Τι είναι εκκλησία;

Ποιος είναι ο σκοπός της εκκλησίας;

Ποια είναι η σπουδαιότητα του Χριστιανικού βαπτίσματος;

Μπορούν οι γυναίκες να λειτουργούν ως ποιμένες / ιεροκήρυκες; Τι λέει η Βίβλος περί των γυναικών στο λειτούργημα;

Τι λέει η Βίβλος για την Χριστιανική δεκάτη;

Ποια είναι η σημασία του Δείπνου του Κυρίου / της Κοινωνίας;

Γιατί είναι σημαντικός ο εκκλησιασμός;

Γιατί πρέπει να πιστεύω στην οργανωμένη θρησκεία;

Πρέπει οι Χριστιανοί να κρατούν την ημέρα αργίας;

Τι είναι ο Βιβλικός διαχωρισμός;

Τι λέει η Αγία Γραφή για την εκκλησιαστική πειθαρχία / τον αφορισμό;

Τι λέει η Αγία Γραφή για τη μορφή διακυβέρνησης της Εκκλησίας;

Τι λέει η Αγία Γραφή σχετικά με την αύξηση της Εκκλησίας;

Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά Χριστιανικά δόγματα;

Γιατί υπάρχουν τόσες διαφορετικές Χριστιανικές ερμηνείες;

Γιατί τόσοι πολλοί Χριστιανοί Ευαγγελικοί ηγέτες εμπλέκονται σε σκάνδαλα;

Ποια είναι η ιστορία του Χριστιανισμού;

Τι σημαίνει η φράση «άνδρας μιας γυναίκας» στο Α΄ Τιμόθεο 3:2; Μπορεί ένας διαζευγμένος άνδρας να υπηρετεί ως ποιμένας, πρεσβύτερος ή διάκονος;

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος βαπτίσματος;

Απαιτεί ο Θεός την τήρηση του Σαββάτου από τους Χριστιανούς;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της καθολικής εκκλησίας και της τοπικής εκκλησίας;

Επαναφέρει σήμερα ο Θεός στην Εκκλησία τη διακονία (επισκοπή) του αποστόλου και του προφήτη;

Υπάρχουν προφήτες στην εκκλησία σήμερα;

Απαιτείται να έχει κάποιος βαπτιστεί πριν λάβει μέρος στη θεία κοινωνία;

Τι λέει η Αγία Γραφή σχετικά με το χριστιανικό χρίσμα;

Τι πρέπει να χρησιμοποιούμε στη θεία κοινωνία, κρασί ή χυμό σταφυλιού;

Πρέπει μια εκκλησία να δίνει το δέκα τοις εκατό των προσφορών που λαμβάνει;

Ποια είναι τα συστατικά μιας αληθινά βιβλικής λατρευτικής σύναξης;

Πόση προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στη λατρεία στην εκκλησία;

Ποια είναι η σημασία της χριστιανικής λατρείας;

Πώς πρέπει ν’ αντιμετωπίζουμε τη σύγκρουση μέσα στην εκκλησία;

Τι είναι η ίδρυση εκκλησίας;

Ποια είναι τα καθήκοντα ενός πρεσβυτέρου στην εκκλησία;

Ποιες είναι οι υπευθυνότητες των διακόνων της εκκλησίας;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ θεσμών (τελετών) και μυστηρίων;

Βαπτίστηκα με μη βιβλικό τρόπο. Πρέπει να βαπτιστώ ξανά;

Πρέπει οι χριστιανές γυναίκες να φορούν κάλυμμα στο κεφάλι τους;

Θεωρείται δεδομένη η χρήση μουσικών οργάνων στην εκκλησία;

Οφείλουμε υπακοή στους ποιμένες μας;

Μπορεί ένας άνδρας που έχει συζευχθεί με χωρισμένη γυναίκα να υπηρετήσει στην ηγεσία της εκκλησίας;

Μπορούν οι γυναίκες να υπηρετούν ως διάκονοι στην εκκλησία;

Μπορούν οι γυναίκες να υπηρετούν την εκκλησία ως οι άνδρες πρεσβύτεροι;

Πρέπει να σιωπούν οι γυναίκες στην εκκλησία;

Ποια είναι η πέτρα στον Ματθαίο 16:18;

Πώς ο Ιησούς αποτελεί την ανάπαυση του Σαββάτου;


Ερωτήσεις για την Εκκλησία