Βιβλική επισκόπηση


Μια καλή σύνοψη / επισκόπηση της Αγίας Γραφής είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Η Γραφή αποτελείται από 2 Διαθήκες, 66 διαφορετικά βιβλία, 1189 κεφάλαια, 31173 εδάφια και 773692 λέξεις. Τα διαφορετικά βιβλία της Γραφής περιλαμβάνουν διάφορα θέματα και απευθύνονταν σε διαφορετικά κοινά. Τα βιβλία της Γραφής γράφτηκαν από 40 περίπου διαφορετικούς ανθρώπους σε μια περίοδο γύρω στα 1500 χρόνια. Μια σύνοψη / επισκόπηση ολόκληρης της Αγίας Γραφής είναι συνεπώς ένα τεράστιο εγχείρημα.

Την ίδια στιγμή, το Άγιο Πνεύμα ήταν ο «εμπνευστής» συγγραφέας της Βίβλου. Ο Θεός «ενέπνευσε» τον λόγο Του και χρησιμοποίησε τους προφήτες και τους αποστόλους για να τον καταγράψουν (Β' Τιμόθεον 3:16-17, Β' Πέτρου 1:21). Περαιτέρω, όλοι εκείνοι που έχουν τοποθετήσει την πίστη τους στον Ιησού Χριστό έχουν το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα τους (Ρωμαίους 8:9, Α' Κορινθίους 12:13). Το Άγιο Πνεύμα επιθυμεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη Γραφή (Α' Κορινθίους 2:10-16).

Ο σκοπός του τμήματος της Βιβλικής μας σύνοψης /επισκόπησης είναι να δώσει το βασικό υπόβαθρο για κάθε βιβλίο της Γραφής. Για κάθε βιβλίο της, θα δοθούν ο συγγραφέας, η χρονολογία της συγγραφής, ο σκοπός της συγγραφής, τα εδάφια-κλειδιά και μια σύντομη σύνοψη. Ειλικρινά ελπίζουμε ότι το τμήμα της Βιβλικής μας σύνοψης / επισκόπησης θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τη Γραφή και θα σας ενθαρρύνει να την μελετήσετε με πιο αναλυτικό τρόπο.

Επισκόπηση της Παλαιάς Διαθήκης

Επισκόπηση της Καινής Διαθήκης

English Βιβλική επισκόπηση

Μάθετε πώς να ...

Περάστε την αιωνιότητα με το ΘεόΛάβετε συγχώρεση από το Θεό