Otázky o kresťanskom živote


Kto je kresťanom?

Ako môžem spoznať Božiu vôľu pre môj život? Čo hovorí Biblia o spoznávaní Božej vôle?

Ako môžem zdolať hriech v kresťanskom živote?

Ako môžem evanjelizovať mojich kamarátov a rodinu bez toho, aby som sa pohoršovali alebo som ich odstrčil?

Kresťanský pôst – čo hovorí Biblia?

Ako môžem odpustiť tým, čo proti mne zhrešili?

Čo je to duchovný rast?

Čo hovorí Biblia o duchovných bojoch?

Ako môžeme rozoznať Boží hlas?

Kto som ja v Kristovi?

Čo je telesný kresťan?

Prečo sú všetci kresťania pokrytci?

Ako môžem zažiť radosť vo svojom kresťanskom živote?

Čo je kresťanská meditácia?

Čo je to kresťanská duchovnosť?

Prečo musíme vyznávať svoje hriechy, ak sú už odpustené (1. Jánova 1:9)?

Ak som spasený a moje hriechy sú odpustené, prečo by som nepokračoval hrešiť?

Čo je to celá výzbroj Božia?

Kedy, prečo a ako nás Boh tresce, keď zhrešíme?

Ako by mal kresťan reagovať na pocity viny, týkajúce sa predošlých hriechov, bezohľadu na to, či sa to stalo pred alebo po spasení?

Čo Biblia hovorí o legalizme?


Otázky o kresťanskom živote