settings icon
share icon
Otázka

Prečo sú všetci kresťania pokrytci?

Odpoveď


Obvinenie z „pokrytectva“ je azda tým najprovokatívnejším obvinením. Bohužiaľ, niektorí sú presvedčení v názore, že všetci kresťania sa pokrytci. Pojem „pokrytec“ pochádza z latinského jazyka a znamená „herec, predstierač“. Toto slovo sa vyskytuje aj v Starom aj v Novom zákone a znamená to isté.

Ježiš použil tento termín v nasledovnom kontexte: napríklad, keď učil o význame modlitby, pôstu a dávania almužny pre ľudí v nebeskom kráľovstve, poukázal na to, čo nemáme robiť a tých, ktorí tak robia nazval pokrytcami (Matúš 6:2, 5, 16). Tým, že sa dlho modlili na verejných miestach, preukazovali, že sa postia a rozprávali o svojom dávani chudobným, prejavili iba svoju vonkajšiu oddanosť Pánovi. Hoci farizeji dokonale zahrali svoju rolu v preukazovaní nábožnosti, zlyhali v duchovnom svete ich srdca, kde opravdivá zbožnosť prebýva (Matúš 23:13-33; Marek 7:20-23).

Ježiš nikdy nanazval svojich učeníkov pokrytcami. Tak pomenoval iba zvedených zelotov. Svojich volal „nasledovníci“, „deti“, „ovce“ a Jeho „cirkev“. Zároveň, existuje aj výstraha v Novom zákone pred hriechom pokrytectva (1. Petrova 2:1), ktoré Peter nazýva „neúprimnosť“. Tiež, existujú dva do očí bijúce príklady pokrytectva v cirkvi. V Skutkoch 5:1-10, dvaja učeníci sú odhalení z pretvárky, že sú štedrejší, ako skutočne boli. Následok bol ťažký. A zo všetkých ľudí, Peter bol obvinený z toho, že viedol skupinu, ktorá sa správala pokrytecky voči veriacim pohanom (Galaťanom 2:13).

Na základe učenia Nového zákona môžeme prísť k dvom uzáverom. Po prvé, pokrytci existujú aj medzi kresťanmi. Oni existovali už od samého začiatku a na základe Ježišovho podobenstva o kúkoli a pšenici, budú prítomní až do samého konca (Matúš 13:18-30). A keďže sám apoštol mohol byť obvinený z pokrytectva, nemáme dôvod si myslieť, že „obyčajný“ kresťan je odolný voči pokrytectvu. Musíme si dávať na seba pozor, aby sme neupadli do takého pokušenia (1. Korinťanom 10:12).

Pravdaže, nie každý, kto o sebe hovorí, že je kresťan je skutočne kresťanom. Možno že všetci, alebo väčšina pokrytcov medzi kresťanmi sú vlastne uchádzači. Do dnešného dňa poprední kresťanskí vodcovia podliehajú hrozným hriechom. Finančné a sexuálne škandály obťažujú kresťanskú spoločnosť. Avšak, namiesto toho, aby sme na základe skutkov niekoľkých ľudí očiernili kresťanskú spoločnosť, musíme sa opýtať, či každý kto o sebe hovorí, že je kresťan ním skutočne aj je. Mnohé biblické oddiely hovoria o tom, že tí, čo patria Kristovi budú mať ovocie Ducha (Galaťanom 5:22-23). Ježišovo podobenstvo o semene a pôde u Matúša 13 jasne poukazuje, že nie každá vyznaná viera v Neho je skutočná. Mnohí vyznávajú, že patria Jemu, ale jedného dňa budú prekvapení, keď im povie: „Nikdy som vás nepoznal. Choďte odomňa, činitelia neprávosti!“ (Matúš 7:23).

Po druhé, nemali by sme sa diviť, že sa ľudia tvária byť svätejšími než skutočne sú. Ale nemôžeme ani tvrdiť, že cirkev tvoria iba pokrytci. Jediné, čo môžeme uzavrieť je, že všetci z nás, ktorí nosíme meno Ježiš Kristus sme aj naďalej hriešnikmi, aj keď je náš hriech odpustený. To znamená, že aj keď sme zachranení od trestu za hriech (Rimanom 5:1; 6:23), ešte len máme byť spasení od hriechu v našom živote (1. Jánova 1:8-9), zároveň aj od hriechu pokrytectva. Skrze svoju živú vieru v Ježiša Krista, každodenne prekonávame silu hriechu, až kým nebudeme úplne slobodní (1. Jánova 5:4-5).

Každý kresťan zlyháva v zámere, aby žil dokonalý život, aký učí Biblia. Ani jeden kresťan nebol ako Ježiš. Napriek tomu, existujú kresťania, ktorí uprimne pátrajú po kresťanskom živote a spoliehajú sa na Ducha Svätého, aby ich usvedčoval, menil a zdokonaľoval. Existujú kresťania, ktorí žili svoj život bez škandálov. Ani jeden kresťan nie je dokonalý, ale urobiť chybu pri dosahovaní dokonalosti neznamená byť pokrytcom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo sú všetci kresťania pokrytci?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries