settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem byť účinným svedkom Krista v stratenom svete?

Odpoveď


Svedok je niekto, kto potvrdzuje nejakú skutočnosť, takže aby sme mohli byť účinným svedkom o Kristovi, musíme ho poznať z prvej ruky. Apoštol Ján o tom hovorí v 1. Jána 1:1-3, keď hovorí: „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme: Slovo života.“ Dnes my, ktorí sme zakúsili nový život v Kristovi, vydávame svedectvo o jeho láske a odpustení, a to slovne, aj tým, ako žijeme. To je svedectvo. Aby bolo naše svedectvo účinné, mali by sme pamätať na niekoľko základných vecí:

1) TÉMOU nášho svedectva je Ježiš Kristus. Pavol definoval evanjelium ako smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša Krista (1. Korinťanom 15:1-4). Ak nevysvetľujeme Kristovu obeť, potom sa o evanjelium v skutočnosti nedelíme. (Pozri tiež 1. Korinťanom 2:2 a Rimanom 10:9-10.) Dôležitou súčasťou tejto témy je skutočnosť, že Ježiš Kristus je jedinou cestou k spaseniu, nie len jednou z mnohých ciest. „Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi inak ako skrze mňa“ (Ján 14:6).

2) MOCOU nášho svedectva je Duch Svätý. Je to Duch, ktorý premieňa život (Títovi 3:5), a premenený život je všetkým zrejmý. Keď vydávame svedectvo, mali by sme tráviť veľa času v modlitbe a privlastňovať si moc Ducha, aby sme boli schopní nechať zažiariť naše svetlo tak, aby v nás ostatní spoznali Božiu moc (Matúš 5:16).

3) VALIDITA nášho svedectva sa prejaví v tom, ako žijeme. List Filipanom 2:15 nám stanovuje tento cieľ: „aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet.“ Skutočný kresťanský svedok bude žiť svoj život bezúhonne a v moci Ducha Svätého, ktorého ovocie prejavujeme, keď zostávame v Kristovi (Ján 15:1-8; Galaťanom 5:22 -23).

Azda najdôležitejšie je, že musíme dostatočne poznať Písmo, aby sme dokázali presne a súvisle predstaviť evanjelium druhým. „Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto sa vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás“ (1. Petra 3:15). Byť vždy pripravený znamená usilovne študovať Bibliu, učiť sa naspamäť Písmo a modliť sa za Bohom dané príležitosti na zdieľanie sa s tými, ktorých srdcia Pán pripravil, aby počuli jeho posolstvo o spasení.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem byť účinným svedkom Krista v stratenom svete?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries