settings icon
share icon
Otázka

Je nesprávne byť kresťanom tajne, aby sme si zachovali svoj vlastný život?

Odpoveď


Je nesprávne žiť ako tajní kresťania zo strachu pred represiami alebo dokonca smrťou? Mali by byť kresťania ochotní zomrieť za vyznanie Ježišovho mena? Mali by sme svoju vieru držať v tajnosti, aby sme si zachovali svoj život? Táto otázka je pre kresťanov v mnohých častiach sveta len hypotetická, pričom najhoršie prenasledovanie, ktoré by mohli zažiť, je výsmech a/alebo urážky. Pre kresťanov v niektorých častiach sveta je však táto otázka veľmi reálna a praktická - ich životy sú doslova ohrozené. Jedna vec je nebyť taký odvážny, ako by ste chceli, aby ste ochránili svoj vlastný život a/alebo životy svojej rodiny. Úplne iná vec je, ak je váš vlastný život vyššou prioritou ako služba, uctievanie a poslušnosť Kristovi. Takže, je nesprávne držať svoju vieru v Krista v tajnosti?

Odpoveď nám dáva sám Ježiš: „Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč.“ (Matúš 10:33-34). Kristus nám jasne povedal: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.“ (Ján 15:18-19). Takže hoci je pochopiteľné, že niekto svoju vieru v Krista drží v tajnosti, aby si zachránil život, pre kresťana tajná viera jednoducho neprichádza do úvahy.

Vo vyššie uvedenom úryvku slovo „svet“ pochádza z gréckeho kosmos. Odkazuje na zlý, padlý svetový systém bezbožných, nemorálnych ľudí, ktorých srdcia a mysle ovláda satan (Ján 14:30; 1. Jána 5:19; Efezanom 2:1-3). Satan nenávidí Boha. Nenávidí aj tých, ktorí nasledujú Krista. Kresťania sú stredobodom Satanovho hnevu. Jeho cieľom je „pohltiť“ ich (1. Petrov 5:8; Efezanom 6:11). Nemalo by nás prekvapovať, že vládcovia sveta nenávidia veriacich len preto, že „nie sme zo sveta“. Dôvodom, prečo sú kresťania denne prenasledovaní a zabíjaní pre svoje vyznanie Krista, je to, že náš zbožný život slúži na odsúdenie zlých skutkov tohto sveta (Príslovia 29:27). Tak to bolo od počiatku vekov, keď Kain zabil Ábela (1. Mojžišova 4:1-8), čo bola vôbec prvá zaznamenaná vražda. Prečo to Kain urobil? „Pretože jeho vlastné skutky boli zlé a bratove spravodlivé“ (1. Jána 3:12). Podobne aj dnešný svet fandí tým, ktorí praktizujú zlo (Rimanom 1:32), a odsudzuje tých, ktorí by chceli žiť spravodlivo.

Ďalšie posolstvo, ktoré Ježiš priniesol svetu: „ Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať, a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. “ (Matúš 24:9 ROH). Ježiš nám to prisľúbil: na konci čias budú kresťania trpieť krutým prenasledovaním zo strany tohto bezbožného sveta. Budeme hanobení,prenasledovaní a preklínaní. Slovné spojenie „vydať“ pochádza z gréckeho slova, ktoré znamená vydať v zmysle zatknutia políciou alebo vojskom (Matúš 4:12). Mnohí budú zavraždení. Budeme „nenávidení všetkými národmi“ pre Jeho meno. V paralelnom úryvku z Markovho evanjelia Ježiš vyhlasuje: „Ale vy majte sami na seba pozor! Lebo vás budú vydávať pred cirkevné snemy a do zhromaždení; budete bití, i pred vladármi i pred kráľmi stanete pre mňa, im na svedectvo.“ (Marek 13:9). Ako sme dnes svedkami na celom svete, stotožnenie sa s Kristovým menom nás bude stáť slobodu, práva, úctu a niekedy aj život.

Kresťania majú od Krista mandát „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Matúš 28:19). Pavol opakuje Kristov pokyn touto otázkou: „Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach.“ (Rimanom 10:14-15). Aby sa evanjelium mohlo ohlasovať aj v najtemnejších kútoch zeme, niekto musí robiť ohlasovanie. Naším poslaním na zemi je byť svetlom sveta a soľou zeme a hovoriť druhým život zachraňujúcu zvesť o Ježišovi Kristovi. Áno, niekedy pri tom riskujeme prenasledovanie a niekedy riskujeme aj vlastný život. Vieme však, že je Božou vôľou, aby sme sa s ostatnými delili o Jeho pravdu, a vieme tiež, že On je dostatočne mocný, aby nás chránil, kým sa naše poslanie na zemi neskončí.

Žiť pre Krista v tomto svete môže byť ťažké, dokonca kruté. Tento svet nie je naším domovom. Svet je bojisko. Životné skúšky sú nástrojom, ktorý Boh používa na to, aby nás budoval a robil nás podobnejšími Ježišovi. Práve v týchto temných časoch sa pozeráme na Krista a nechávame v sebe pôsobiť jeho moc. Tesne pred svojím nanebovstúpením nám Ježiš dal svoj posledný príkaz, aby sme šírili evanjelium po svete. Spolu s tým nám dal aj svoj posledný prísľub. „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta“ (Matúš 28:20). A to je všetko, na čom záleží.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je nesprávne byť kresťanom tajne, aby sme si zachovali svoj vlastný život?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries