settings icon
share icon
Otázka

Čo je to duchovný rast?

Odpoveď


Duchovný rast je proces, pri ktorom sa stávame stále viac a viac ako Ježiš Kristus. Keď vložíme našu vieru v Ježiša, Duch svätý začne proces pretvárania nás do Kristovej podoby. Duchovný rast je pravdepodobne najlepšie opísaný v 2 Peter 1:3-8, kde nám je povedané, že vďaka Jeho božskej moci máme „všetko potrebné“ na to, aby sme žili zbožné životy, čo je v podstate cieľom duchovného rastu. Všimnite si, že to, čo potrebujeme pochádza skrze „poznanie Toho, ktorý nás povolal“. To je kľúčom k tomu, aby sme získali všetko, čo potrebujeme. Naše poznanie o Ňom pochádza zo Slova, ktoré nám bolo dané pre naše poučenie a rast.

Sú dva zoznamy v liste Galatským 5:19-23. Verše 19-21 zobrazuje „skutky tela“. Toto sú veci, ktoré charakterizovali naše životy pred tým, ako sme prišli ku Kristovi po spásu. Skutky tela sú činy, ktoré máme vyznať, z ktorých sa máme kajať a, s Božou pomocou, prekonať. Ako zakúšame duchovný rast, tak stále menej a menej „skutkov tela“ bude zrejmých v našich životoch. Druhým zoznamom je „ovocie Ducha“ (verše 22-23). To sú tie, ktoré by mali charakterizovať naše životy teraz, po tom, ako sme zakúsili spásu v Ježišovi Kristovi. Duchovný rast je charakteristický tým, že ovocie Ducha sa stáva stále viac a viac zjavné v živote veriaceho.

Duchovný rast začína vo chvíli, keď začneme byť premieňaní spásou. Duch svätý v nás prebýva (Ján 14:16-17). V Kristovi sme novými stvoreniami (2 Korintským 5:17). Stará prirodzenosť je nahradená novou (Rímskym 6-7). Duchovný rast je celoživotný proces, ktorý závisí na našom štúdiu a aplikácii Božieho Slova (2 Timoteovi 3:16-17) a na našom kráčaní v Duchu (Galatským 5:16-26). Ak hľadáme duchovný rast, tak by sme sa mali modliť k Bohu a prosiť Ho o múdrosť, aby sme poznali oblasti, v ktorých chce, aby sme rástli. Môžeme prosiť Boha, aby zvýšil našu vieru a poznanie o Ňom. Boh si želá, aby sme duchovne rástli a dal nám všetko, čo potrebujeme na to, aby sme duchovne rástli. S pomocou Ducha svätého môžeme premôcť hriech a neustále sa stávať viac a viac ako náš Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to duchovný rast?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries