settings icon
share icon
Otázka

Kto som ja v Kristovi?

Odpoveď


Na základe 2. Korinťanom 5:17: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Sú dve grécke slová, ktoré sú preložené ako „nové“ v Biblii. Prvé slovo „neos“ sa vzťahuje na niečo, čo je práve urobené, ale existuje aj mnoho iných vecí, ktoré sú tomu rovnaké. Slovo, ktoré je však použité v tomto verši je slovo „kainos“ a znamená: „niečo, čo je urobené a nie je na svete nič tomu podobné“. V Kristovi sme úplne nové stvorenie – rovnako ako keď Boh stvoril nebesá a zem – vytvoril ich z ničoho, tak vytvoril aj nás. Neočistil nás starých; učinil nás celkom nových. Keď sme v Kristovi, sme „účastní božskej prirodzenosti“ (2. Petrova 1:4). Boh sám, v Duchu Svätom zaujal miesto v našom srdci. My sme v Kristovi a On je v nás.

V Kristovi sme obnovení, znovuzrodení a toto nové stvorenie je duchovne zamerané, kým staré stvorenie je zamerané telesne. Naša nová prirodzenosť má spoločenstvo s Bohom, poddáva sa Jeho vôli a je posvätená Jeho službe. Tieto veci stará prirodzenosť nemôže prijať a ani konať. Stará prirodzenosť je mŕtva pre duchovné veci a nemôže obživiť samu seba. Je „mŕtva vo svojich prestúpeniach“ (Efezanom 2:1) a môže byť prebudená jedine nadprirodzeným prebúdzanim – keď prídeme ku Kristovi a prebývame v Ňom. Kristus nám dáva úplne novú a svätú prirodzenosť a neporušený život. Náš starý život, mŕtvy skrze hriech, je pochovaný a sme vzkriesení, aby sme „chodili v novote života“ (Rimanom 6:4).

Ak patríme Kristovi, sme zjednotení s Ním a nie sme už otrokmi hriechu (Rimanom 6:5-6); sme oživení v Ňom (Efezanom 2:5); sme podobní Jeho obrazu (Rimanom 8:29); sme časť tela Kristovho (Rimanom 12:5). Veriaci má nové srdce (Ezechiel 11:19) a je požehnaný „v Ježišovi Kristovi všetkým duchovným požehnaním“ (Efezanom 1:3).

Pýtame sa, prečo tak často nežijeme v súlade s tým, čo je opísané, hoci sme odovzdali svoje životy Kristovi a vieme, že sme zachránení. Je to preto, že naša nová prirodzenosť prebýva v starom tele, a toto dvoje bojuje jedno proti druhému. Stará prirodzenosť je mŕtva, ale nová prirodzenosť musí bojovať s telom, v ktorom prebýva. Zlo a hriech sú síce prítomné, ale veriaci sa už na to pozerá inak, a viacej ho tieto veci nezotročujú tak, ako predtým. Teraz sa v Kristovi môžeme rozhodnúť vzoprieť sa hriechu, kým stará prirodzenosť to nemohla. Teraz sa môžeme rozhodnuť, či budeme kŕmiť novú prirodzenosť skrze Slovo, modlitbu a poslušnosť, alebo budeme kŕmiť telo zanedbávaním týchto vecí.

Keď sme v Kristovi, „v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.“ (Rimanom 8:37) a môžeme sa radovať v Spasiteľovi, skze ktorého je všetko možné (Filipanom 4:13). V Kristovi sme milovaní, je nám odpustené a sme ochránení. Sme prijatí, ospravedlnení, vykúpení, zmierení a vyvolení. V Kristovi sme víťazmi, naplnení radosťou a pokojom a je nám daný zmysel života. Aký predivný Spasiteľ je Kristus!

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto som ja v Kristovi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries