settings icon
share icon
Otázka

Ak som spasený a moje hriechy sú odpustené, prečo by som nepokračoval hrešiť?

Odpoveď


Apoštol Pavel dal odpoveď na túto otázku v Rimanom 6:1-2: „Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vôbec nie. Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom?“ Názor, že osoba môže „veriť v Ježiša Krista“ kvôli spaseniu a potom pokračovať so životom ako pred tým, je biblicky neprijateľný. Veriaci sú nové stvorenie (2. Korinťanom 5:17). Svätý Duch nás mení tak, že skutky tela (Galaťanom 5:19-21) premieňa na ovocie Ducha (Galaťanom 5:22-23). Kresťanský život je zmenený život, pretože je kresťan zmenený.

To, v čom sa kresťanstvo odlišuje od iných náboženstiev je, že je založené na tom, čo Boh vykonal za nás skrze Ježiša Krista – je to božský zásah. Všetky ostatné náboženstvá sa zakladajú na tom, čo človek musí vykonať, aby si zaslúžil Božie odpustenie – to je ľudský zásah. Všetky ostatné náboženstvá učia o tom, čo musíme robiť a čo nesmieme robiť, aby sme si zaslúžili Božiu lásku a milosť. Kresťanstvo – viera v Krista nás učí, že musíme robiť určité veci, a prestať robiť iné skrze toho, čo Kristus vykonal pre nás.

Ako sa môže niekto, kto bol oslobodený od trestu za hriech vrátiť k starému spôsobu života, ktorý vedie do pekla? Ako sa môže niekto, kto bol očistený od hriechu, tužiť vrátiť späť do bahna? Ako môže niekto s vedomím toho, čo Kristus preňho vykonal, žiť akoby to nemalo význam? Ako môže niekto s vedomím toho, ako Kristus trpel za nás, pokračovať hrešiť akoby to, čo Kristus vykonal bolo bezvýznamné?

Rimanom 6:11-15 hovorí: „Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti. Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Čo teda? Máme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vôbec nie.“

Pre skutočne zmenených nie je možné pokračovať žiť v hriechu. Keďže naša zmena zahŕňa úplne novú prirodzenosť, naša túžba viacej nie je žiť v hriechu. Áno, my aj naďalej hrešíme, ale už sa v tom nekocháme, ale to odmietame a túžime byť z toho vyslobodení. Nezmyselné je veriť, že môžeme Kristovu obeť iba „využiť“. Ak osoba presvedčí samu seba, že je kresťanom a túži žiť hriešnym spôsobom života, tak by mala pouvažovať o svojom spasení. „Samých seba vyskúšajte, či ste vo viere; samých seba preskúmajte. Či nepoznávate na sebe, že je vo vás Ježiš Kristus? Ak nie, znamená to, že ste sa presvedčili.“ (2. Korinťanom 13:5).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ak som spasený a moje hriechy sú odpustené, prečo by som nepokračoval hrešiť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries