settings icon
share icon
Otázka

Čo tým Ježiš myslel, keď sľuboval život v hojnosti?

Odpoveď


V Jánovi 10:10 Ježiš povedal: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ Pán Ježiš neprichádza ako zlodej so sebeckými úmyslami. Prichádza aby dával, nie dostával. Prichádza, aby ľudia mohli mať v ňom zmysluplný, radostný a večný život. Tento hojný život dostávame, keď ho prijímame ako Spasiteľa.

Slovo „hojný“, v gréčtine perisson, „znamená nesmierny, veľmi vysoký, nad mieru, viac, nadbytočný, množstvo tak hojné, že je podstatne väčšie, než by sa dalo očakávať alebo predpokladať." Stručne povedané, Ježiš nám sľubuje život oveľa lepší, než sme si kedy dokázali predstaviť, koncept pripomínajúci 1. Korinťanom 2:9 : „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ Apoštol Pavol nám hovorí, že Boh je schopný urobiť v obrovskej hojnosti nad všetko, o čo prosíme alebo si myslíme, a robí to svojou mocou, silou, ktorá v nás pôsobí, ak Mu patríme (Efezanom 3:20).

Predtým, ako začneme mať predstavy o honosných domoch, drahých autách, okružných plavbách po celom svete a o množstve peňazí, s ktorými vieme, čo robiť, musíme sa zastaviť a popremýšľať o tom, čo Ježiš učí o tomto živote v hojnosti. Biblia nám hovorí, že bohatstvo, prestíž, postavenie a moc v tomto svete nie sú pre nás Božími prioritami (1. Korinťanom 1:26-29). Pokiaľ ide o ekonomické, akademické a sociálne postavenie, väčšina kresťanov nepochádza z privilegovaných vrstiev. Je teda jasné, že život v hojnosti nespočíva v hojnosti materiálnych vecí. Ak by to tak bolo, Ježiš by bol najbohatším z ľudí. Ale opak je pravdou (Matúš 8:20).

Život v hojnosti je večný život, život, ktorý začína vo chvíli, keď prídeme ku Kristovi a prijmeme Ho ako Spasiteľa, a pokračuje celú večnosť. Biblickú definíciu života – konkrétne večného života – poskytuje sám Ježiš: „ A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Ján 17:3). Táto definícia nespomína dĺžku dní, zdravie, prosperitu, rodinu alebo zamestnanie. V skutočnosti jediná vec, ktorú spomína, je poznanie Boha, ktoré je kľúčom k skutočne hojnému životu.

Čo je to bohatý život? Po prvé, hojnosť je duchovná hojnosť, nie materiálna. V skutočnosti sa Boh príliš nezaujíma o fyzické okolnosti nášho života. Uisťuje nás, že sa nemusíme starať o to, čo budeme jesť alebo čo si oblečieme (Matúš 6:25-32, Filipanom 4:19). Fyzické požehnania môžu alebo nemusia byť súčasťou života zameraného na Boha; ani naše bohatstvo, ani naša chudoba nie sú istým znakom nášho postavenia pred Bohom. Šalamún mal k dispozícii všetky materiálne požehnania, ktoré mal človek k dispozícii, no zistil, že to všetko nemá zmysel (Kazateľ 5:10-15). Na druhej strane Pavol bol spokojný s akýmikoľvek fyzickými podmienkami, v ktorých sa nachádzal (Filipanom 4:11-12).

Po druhé, večný život, život, o ktorý sa kresťan skutočne zaujíma, nie je určený trvaním, ale vzťahom s Bohom. Preto, keď sa obrátime a prijmeme dar Ducha Svätého, hovorí sa, že už máme večný život (1 Ján 5:11-13), aj keď, samozrejme, nie v jeho plnosti. Dĺžka života na Zemi nie je synonymom života v hojnosti.

Napokon, život kresťana sa točí okolo „rastu v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista“ (2. Petra 3:18). To nás učí, že život v hojnosti je neustály proces učenia sa, praktizovania a dozrievania, ako aj zlyhávanie, zotavovanie sa, prispôsobovanie sa, znášanie a prekonávanie, pretože v našom súčasnom stave „vidíme len slabý odraz ako v zrkadle“ (1. Korinťanom 13:12). Jedného dňa uvidíme Boha tvárou v tvár a budeme Ho poznať úplne tak, ako On pozná nás (1. Korinťanom 13:12). Už nebudeme bojovať s hriechom a pochybnosťami. Toto bude nakoniec naplnený život v hojnosti.

Hoci prirodzene túžime po materiálnych veciach, ako kresťania musíme zmeniť náš pohľad na život (Rimanom 12:2). Tak ako sa stávame novými stvoreniami, keď prichádzame ku Kristovi (2. Korinťanom 5:17), tak sa musí zmeniť aj naše chápanie „hojnosti“. Skutočný život v hojnosti pozostáva z hojnosti lásky, radosti, pokoja a zvyšku ovocia Ducha (Galaťanom 5:22–23), nie z hojnosti „vecí“. Pozostáva zo života, ktorý je večný, a preto nás zaujíma večný, nie časný. Pavol nás nabáda: „Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu.“ (Kolosanom 3:2-3).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo tým Ježiš myslel, keď sľuboval život v hojnosti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries