settings icon
share icon
Otázka

Sľubuje nám Boh, že nám nedá viac, ako dokážeme uniesť?

Odpoveď


V 1. liste Korinťanom 10:13 sa píše: „Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.“ Toto slovo nás vyučuje úžasnú vec. Ak mu patríme, Boh nedovolí, aby do nášho života prišli ťažkosti, ktoré nie sme schopní uniesť. Pri každom pokušení a každej skúške, ktorá nám príde do cesty, nám Boh zostane verný; poskytne cestu, ako skúšku zvládnuť. Nemusíme sa poddať hriechu. Môžeme Boha poslúchať za každých okolností.

Máme teda Božie povzbudenie v našom kresťanskom putovaní. Modlitba „Zbav nás zlého“ (Matúš 6:13) bude vypočutá. Tieto zasľúbenia však neznamenajú, že nikdy nebudeme čeliť ťažkostiam; naopak, Ježiš povedal: „Na svete máte súženie“ (Ján 16:33a). Kľúč sa nachádza v ďalších Ježišových slovách: „ale dúfajte, ja som premohol svet“ (Ján 16:33b).

Pavol a jeho spoločníci boli ťažko skúšaní, keď niesli evanjelium do nových oblastí. Toto je jeho svedectvo: „Nechceme bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily, až sme dokonca stratili nádej, že to prežijeme. Ba sami nad sebou sme prijali ortieľ smrti, to preto, aby sme nedôverovali samým sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych.“ (2. Korinťanom 1:8-9). Znie to, akoby bol Pavol pokúšaný viac, než mohol zniesť - „nadmieru ťažko, nad naše sily,“ Táto skutočnosť nás vedie k ďalšej pravde: naša sila znášať skúšky a pokušenia nepochádza od nás samých, ale od Boha. Presne to Pavol hovorí: „to preto, aby sme nedôverovali samým sebe, ale Bohu“ (2. Korinťanom 1:9). Pavol pokračuje chválou Pána za jeho vyslobodenie (verš 10) a dôrazom na účinnosť modlitieb cirkvi (verš 11).

Všetko, čo nám príde do cesty, všetko, čo nás pokúša, každú tragédiu, ktorá nás postihne, sme schopní v Božej moci prekonať. Vo všetkom môžeme prostredníctvom Krista dosiahnuť duchovné víťazstvo. Život nie je ľahký. Skutočnosť je taká, že často potrebujeme „únikovú cestu“. Život je ťažký, ale môžeme mu čeliť s dôverou v Božie milostivé zasľúbenia.

V Kristovi sme „viac ako víťazi“ (Rimanom 8:37). „ Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ (1. Jána 5:4). „Zvíťaziť“ nad skúškami a pokušeniami sveta znamená zvíťaziť nad nimi, tak ako Dávid v Božej sile zvíťazil nad Goliášom. Zlé plány a nepríjemné okolnosti nezvíťazia. „často ma sužovali od mladosti, ale ma nepremohli.“ (Žalm 129:2). Naše skúšky majú svoj účel, máme Božiu výzbroj a výsadu modlitby a Boh sa postará o to, aby naše skúšky nepremohli našu vieru. Naše postavenie ako Božích detí je bezpečné; zo skúšok vyjdeme nepoškodení. „Som presvedčený, že ... [nič] v celom stvorení nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (Rimanom 8:38-39).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Sľubuje nám Boh, že nám nedá viac, ako dokážeme uniesť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries