settings icon
share icon
Otázka

Prečo Boh dovoľuje, aby sme prechádzali skúškami a súženiami?

Odpoveď


Prečo je potrebné prežívať skúšky a utrpenia? Jednou z najťažších častí kresťanského života je skutočnosť, že to, že sme sa stali Kristovými učeníkmi, nás nerobí imúnnymi voči životným skúškam a súženiam. Prečo by dobrý a milujúci Boh dovolil, aby sme prechádzali takými vecami, ako je smrť dieťaťa, choroby a zranenia nás a našich blízkych, finančné ťažkosti, obavy a strach? Keby nás miloval, určite by nás všetkých týchto vecí zbavil. Napokon, neznamená to, že nás miluje, že chce, aby bol náš život ľahký a pohodlný? No nie, nie je to tak. Biblia jasne učí, že Boh miluje tých, ktorí sú jeho deťmi, a „všetky veci im slúžia na dobro“ (Rimanom 8:28). Musí to teda znamenať, že skúšky a súženia, ktoré dopustí v našom živote, sú súčasťou toho, čo nám slúži na dobré. Preto pre veriaceho človeka musia mať všetky skúšky a súženia Boží zámer.

Ako vo všetkom, aj v našom prípade je Božím konečným zámerom, aby sme stále viac rástli na obraz jeho Syna (Rimanom 8:29). To je cieľ kresťana a všetko v živote, vrátane skúšok a súžení, je určené na to, aby nám umožnilo dosiahnuť tento cieľ. Je to súčasť procesu posväcovania, byť oddelený pre Božie zámery a uspôsobený žiť na Jeho slávu. Spôsob, akým to skúšky dosahujú, je vysvetlený v 1. Petra 1:6-7: „Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.“ Viera pravého veriaceho sa vďaka skúškam, ktoré prežívame, upevní a dokáže, že je skutočná a bude trvať naveky, aby sme si mohli oddýchnuť s vedomím, že je pravá.“

Skúšky rozvíjajú zbožný charakter: „No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej neklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rimanom 5:3-5). Ježiš Kristus nám dal dokonalý príklad. „No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ (Rimanom 5:8). Tieto verše odhaľujú aspekty božieho zámeru pre skúšky a súženia Ježiša Krista i pre tie naše. Vytrvalosť dokazuje našu vieru. „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“(Filipským 4:13).

Musíme si však dávať pozor, aby sme sa nikdy neospravedlňovali naše „skúšky a súženia“, ak sú dôsledkom nášho vlastného nesprávneho konania. „Len nech nikto z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, zločinec či ako ten, čo sa mieša do všetkého.“(1. Petra 4:15). Boh nám odpustí naše hriechy, pretože večný trest za ne bol zaplatený Kristovou obetou na kríži. Za svoje hriechy a zlé rozhodnutia však stále musíme znášať prirodzené následky v tomto živote. Boh však používa aj tieto utrpenia na to, aby nás formoval a utváral pre svoje zámery a naše konečné dobro.

Skúšky a súženia majú svoj účel aj odmenu. „Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku... Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú.“ (Jakub 1:2-4,12).

Cez všetky životné skúšky a súženia máme víťazstvo. „Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána, Ježiša Krista.“ (1. Korinťanom 15:57). Hoci sme v duchovnom boji, satan nemá nad veriacimi v Krista žiadnu moc. Boh nám dal svoje Slovo, aby nás viedlo, svojho Ducha Svätého, aby nás uschopňoval, a privilégium prísť k nemu kdekoľvek a kedykoľvek a modliť sa o čokoľvek. Uistil nás tiež, že žiadna skúška nás nebude skúšať nad našu schopnosť uniesť ju a „so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.“ (1. Korinťanom 10:13).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo Boh dovoľuje, aby sme prechádzali skúškami a súženiami?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries