settings icon
share icon
Otázka

Ako sa môžem naučiť dôverovať Bohu?

Odpoveď


Nemôžeme dôverovať niekomu, koho nepoznáme, a to je tajomstvo, ako sa naučiť dôverovať Bohu. Keď niekto povie: „Dôveruj mi“, máme jednu z dvoch reakcií. Buď môžeme povedať: „Áno, budem ti dôverovať“ alebo môžeme povedať: „Prečo by som mal?“ Dôverovať Bohu prirodzene dokážeme, keď pochopíme, prečo by sme mali.

Hlavným dôvodom, prečo by sme mali dôverovať Bohu, je to, že je hoden našej dôvery. Na rozdiel od ľudí nikdy neklame a nikdy nesklame pri plnení svojich sľubov. „Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví? Sľúbi a nesplní?“ (Numeri 23:19; Žalm 89:34). Na rozdiel od ľudí má moc uskutočniť to, čo plánuje a chce urobiť. Izaiáš 14:24 nám hovorí: „Takto prisahal Hospodin zástupov: Ako som zamýšľal, tak sa stane a ako som rozhodol, tak aj bude“ Okrem toho sú jeho plány dokonalé, sväté a spravodlivé a „všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.“ (Rimanom 8:28). Ak sa budeme snažiť spoznávať Boha prostredníctvom Jeho Slova, uvidíme, že je hoden našej dôvery, a naša dôvera v Neho bude každým dňom rásť. Poznať Ho, znamená dôverovať Mu.

Môžeme sa naučiť dôverovať Bohu, keď vidíme, ako sa osvedčil v našich životoch a v životoch iných. V 1. Knihe Kráľov 8:56 čítame: „Nech je zvelebený Hospodin, ktorý dal odpočinok svojmu izraelskému ľudu celkom tak, ako sľúbil. Nevypadlo jediné slovo zo všetkých vzácnych sľubov, ktoré sprostredkoval jeho služobník Mojžiš.“ Záznam o Božích zasľúbeniach je v jeho slove, aby ho všetci videli, rovnako ako záznam o ich naplnení. Historické dokumenty potvrdzujú tieto udalosti a hovoria o Božej vernosti svojmu ľudu. Každý kresťan môže podať osobné svedectvo o Božej dôveryhodnosti, keď vidíme, ako Boh pôsobí v našich životoch, ako plní svoje sľuby, že spasí naše duše a použije nás pre svoje zámery (Efezanom 2:8-10) a poteší nás pokojom, ktorý prevyšuje každé chápanie, keď bežíme beh, ktorý pre nás naplánoval (Filipanom 4:6-7; Hebrejom 12:1). Čím viac zažívame jeho milosť, vernosť a dobrotu, tým viac mu dôverujeme (Žalm 100:5; Izaiáš 25:1).

Tretím dôvodom, prečo dôverovať Bohu je, že v skutočnosti nemáme žiadnu inú rozumnú alternatívu. Mali by sme dôverovať sebe alebo iným, ktorí sú hriešni, nepredvídateľní, nespoľahliví, majú obmedzenú múdrosť a často robia zlé rozhodnutia a rozhodnutia ovplyvnené emóciami? Alebo máme dôverovať všemúdremu, vševediacemu, všemocnému, milosrdnému a milujúcemu Bohu, ktorý má s nami dobré úmysly? Voľba by mala byť zrejmá, ale my Bohu nedôverujeme, pretože Ho nepoznáme. Ako už bolo povedané, nemôžeme dúfať, že budeme dôverovať niekomu, kto je pre nás v podstate cudzí, ale to sa dá ľahko napraviť. Všetko, čo o Bohu potrebujeme vedieť, nám milostivo sprístupnil v Biblii, svojom svätom slove pre svoj ľud. Poznať Boha znamená dôverovať mu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako sa môžem naučiť dôverovať Bohu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries