settings icon
share icon
Otázka

Ako mám žiť svoj život pre Boha?

Odpoveď


Boh nám vo svojom Slove dal niekoľko veľmi jasných pokynov, ako máme žiť pre neho. Patrí medzi ne príkaz milovať sa navzájom (Ján 13:34-35), výzva nasledovať Ho aj za cenu zapretia vlastných túžob (Matúš 16:24), povzbudenie starať sa o chudobných a núdznych (Jakub 1:27) a varovanie, aby sme neupadli do hriešneho správania ako tí, ktorí Boha nepoznajú (1. Tesaloničanom 5:6-8). Ježiš zhrnul život žitý pre Boha, keď sa ho učiteľ zákona opýtal na najdôležitejšie z prikázaní. Ježiš odpovedal: „Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán! Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou dušou,celou mysľou a celou silou! Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!Iného väčšieho prikázania ako sú tieto, niet.“ (Marek 12: 29-31).

Ježišova modlitba pred jeho ukrižovaním tiež vrhá svetlo na náš cieľ. S odkazom na veriacich sa modlil: „A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno — ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal a aj títo poznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich.“ (Ján 17: 22-26). Ježiš túži po vzťahu s nami.

Westminsterský kratší katechizmus hovorí: „Hlavným cieľom človeka je oslavovať Boha a tešiť sa z neho naveky.“ Život žitý pre Boha oslavuje Boha. Usilujeme sa o Boha celou svojou bytosťou - srdcom, dušou, mysľou a silou. Zotrvávame v Kristovi (Ján 15:4-8), a preto sa mu podobáme tým, že milujeme druhých. Tým prinášame slávu jeho menu a zároveň sa tešíme zo vzťahu, pre ktorý sme boli pôvodne stvorení.

Tí, ktorí chcú žiť pre Boha, ho musia hľadať v jeho Slove. Musíme sa usilovať o vedenie Duchom Svätým, aby sme mohli Slovo aplikovať do svojho života. Žiť pre Boha znamená vzdať sa seba samého a túžiť predovšetkým po Božej vôli. Keď sa priblížime k Bohu a lepšie ho spoznáme, Jeho túžby sa prirodzenejšie stanú našimi. Ako dozrievame, naša túžba poslúchať Božie príkazy sa zväčšuje, pretože sa zväčšuje naša láska k nemu. Ako povedal Ježiš: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ (Ján 14:15).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako mám žiť svoj život pre Boha?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries