settings icon
share icon
Otázka

Čo Biblia hovorí o legalizme?

Odpoveď


Slovo „legalizmus“ sa v Biblii nevyskytuje. Je to výraz, ktorý kresťania používajú, aby pomenovali dogmatické pozície, ktoré kladú dôraz na systém pravidiel a predpisov na dosiahnutie spasenia a duchovného rastu. Legalisti veria a požadujú prísne a doslovné dodržiavanie pravidiel a predpisov. Dogmaticky je to však v rozpore s milosťou. Tí, ktorí sa prísne držia legalizmu, často nevidia skutočný zmysel práva, zvlášť zmysel Starého zákona skrze Mojžiša, ktorý má byť vodítkom na spasenie v Kristovi (Galaťanom 3:24).

Aj opravdiví veriaci môžu byť legalistami. Máme skôr tendenciu poučovať, než byť milosrdní jeden voči druhému: „Slabého vo viere sa ujímajte, (a) nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie.“ (Rimanom 14:1). Žiaľ, existujú ľudia, ktorí sú natoľko tvrdí vo svojich bezvýznamných dogmatických presvedčeniach, že odrádzajú iných od svojho spoločenstva, nedovoliac im vyjadriť iný názor. Aj to je legalizmus. Mnohí legalisti dnes požadujú, aby sa dodržiavalo ich chápanie biblických právd a ich tradičné zvyky. Napríklad, existujú ľudia, ktorí zastávajú názor, že aby sa človek stal duchovným, musí sa vyhýbať cigaretám, alkoholu, tancovaniu, filmom, atď... Pravda je však tá, že vyhýbanie sa týmto veciam nazaručuje duchovnosť.

Apoštol Pavel upozorňuje na legalizmus v liste Kološanom 2:20-23: „Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, ako to, že sa dáte viazať - ako by ste ešte vo svete žili - predpismi? Nedotýkajte sa, nejedzte, ani na to nesiahajte; to všetko sú veci, ktoré spotrebovaním vychádzajú nazmar. Veď je to len podľa rozkazov a učenia ľudí. Je to zdanlivo múdrosť, ale (v skutočnosti) len samovoľné pobožnostkárstvo, sebaponižovanie a trýznenie tela. Má to cenu len pre nasýtenie tela.“ Legalisti sa síce môžu zdať spravodlivými a duchovnými, ale legalizmus nemôže dosiahnuť Boží zmysel, lebo je to iba vonkajšie predstavenie a nie vnútorná zmena.

Aby sme sa vyhli upadnutiu do legalizmu, držme sa slov apoštola Jána: „Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.“ (Ján 1:17) a buďme milosrdní, najmä voči bratom a sestrám v Pánovi. „Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svojmu Pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc udržať ho.“ (Rimanom 14:4). „Prečo teda súdiš brata? Alebo ty zase, prečo pohŕdaš bratom? Veď všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu.“ (Rimanom 14:10).

Máme však aj jedno upozornenie. Hoci máme byť milosrdní voči bratom a sestrám a tolerantní ohľadom sporných otázok, nesmieme však dovoliť heretizmus. Sme povzbudení, aby sme stáli za vierou, ktorá bola raz a navždy zverená veriacim (Júda 3). Ak si zachováme tieto smernice a budeme ich praktizovať v láske a milosti, budeme ochránení od legalizmu a heretizmu. „Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.“ (1. Janova 4:1).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo Biblia hovorí o legalizme?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries