settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem prekonať pokušenie?

Odpoveď


Písmo nám hovorí, že všetci čelíme pokušeniam. V 1. liste Korinťanom 10:13 sa píše: „Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská.“ Možno nám to poskytne trochu povzbudenia, pretože často máme pocit, že svet dolieha len na nás a že ostatní sú voči pokušeniam imúnni. Je nám povedané, že aj Kristus bol pokúšaný: „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu.“ (Hebrejom 4:15).

Odkiaľ teda pochádzajú tieto pokušenia? Predovšetkým nepochádzajú od Boha, hoci on ich dopúšťa. Jakub 1:13 hovorí: „Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.“

To je pravda. V prvej kapitole knihy Jób vidíme, že Boh dovolil Satanovi pokúšať Jóba, ale s obmedzeniami. Satan sa potuluje po zemi ako lev a hľadá ľudí, ktorých by zožral (1. Petra 5:8). Verš 9 nám hovorí, aby sme mu odolávali s vedomím, že aj ostatní kresťania zažívajú jeho útoky. Na základe týchto úryvkov môžeme vedieť, že pokušenia prichádzajú od Satana. V Jakubovom liste 1:14 vidíme, že pokušenia majú pôvod aj v nás. Verš 14 hovorí: „každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka“. Dovolíme si myslieť na určité myšlienky, dovolíme si ísť na miesta, kam by sme ísť nemali, a robíme rozhodnutia na základe svojich žiadostí, ktoré nás vedú do pokušenia.

Ako teda odolávame pokušeniam? V prvom rade sa musíme vrátiť k príkladu Ježiša pokúšaného na púšti Satanom v Matúšovi 4:1-11. Na každé Satanovo pokušenie dal Ježiš rovnakú odpoveď: „Je napísané,“ a potom nasledovalo Písmo. Ak Boží Syn použil Božie slovo, aby účinne ukončil pokušenia - čo vieme, že funguje, pretože po troch neúspešných pokusoch ho „diabol opustil“ - o čo viac ho musíme používať my, aby sme odolali našim vlastným pokušeniam? Všetky naše snahy odolať budú slabé a neúčinné, ak ich nebude poháňať Duch Svätý prostredníctvom neustáleho čítania, štúdia a rozjímania nad Slovom. Takto budeme „premenení obnovou svojej mysle“ (Rimanom 12:2). Neexistuje iná zbraň proti pokušeniu ako „meč Ducha, ktorým je Božie slovo“ (Efezanom 6:17). V Kolosanom 3:2 sa píše: „Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi.“ Ak je naša myseľ naplnená najnovšími televíznymi programami, hudbou a všetkým ostatným, čo kultúra ponúka, budeme bombardovaní posolstvami a obrazmi, ktoré nevyhnutne vedú k hriešnym žiadostiam. Ak však našu myseľ naplní majestátnosť a svätosť Boha, láska a súcit Krista, ktoré sa odrážajú v Jeho dokonalom Slove, zistíme, že náš záujem o žiadostivosti tohto sveta sa zmenší a zmizne. Bez vplyvu Slova na našu myseľ sme však otvorení všetkému, čo nám chce satan predostrieť.

Tu je teda jediný prostriedok, ako si chrániť srdce a myseľ, aby sme si udržali zdroje pokušenia od seba. Spomeňte si na Kristove slová učeníkom v záhrade v noc jeho zrady: „Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia; duch je síce ochotný, ale telo slabé“ (Matúš 26:41). Väčšina kresťanov nechce spadnúť do hriechu, no napriek tomu sa nedokážeme ubrániť tomu, aby sme doň nespadli, pretože naše telo nie je dosť silné, aby odolalo. Staviame sa do situácií alebo napĺňame svoju myseľ žiadostivými vášňami, a to nás vedie do hriechu.

Musíme obnoviť svoje myslenie, ako sa píše v Liste Rimanom 12:1-2. Nesmieme viac myslieť tak, ako myslí svet, ani chodiť tak, ako chodí svet. Príslovia 4:14-15 nám hovoria: „Nenastúp na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých ľudí. Vyhni sa jej a nekráčaj po nej, odvráť sa od nej a obíď ju“. Musíme sa vyhýbať ceste sveta, ktorá nás vedie do pokušenia, pretože naše telo je slabé. Ľahko sa necháme uniesť vlastnou žiadostivosťou.

Matúš 5:29 obsahuje niekoľko vynikajúcich rád. „Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.“ To znie prísne! Hriech je ťažký! Ježiš nehovorí, že musíme doslova odstrániť časti tela. Vyrezanie oka je drastické opatrenie a Ježiš nás učí, že ak je to potrebné, treba prijať drastické opatrenia, aby sme sa vyhli hriechu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem prekonať pokušenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries