settings icon
share icon
Otázka

Čo je telesný kresťan?

Odpoveď


Môže byť opravdivý kresťan telesný? Skôr než dáme odpoveď, definujme pojem „telesný“. Slovo „telesný“ pochádza z gréckeho slova sarkikos, čo doslovne znamená telesný. Toto slovo nachádzame v odiele o kresťanoch v 1. Korinťanom 3:1-3. V tomto oddiele apoštol Pavel oslovuje čitateľov ako „bratov“ a termín, ktorý používa je adresovaný iným kresťanom; ich opisuje ako „telesných“. Na základe toho môžeme uzavrieť, že kresťania môžu byť telesní. Biblia celkom jasne hovorí, že nikto nie je bez hriechu (1. Jánova 1:8). Zakaždým, keď zhrešíme, správame sa telesne.

Kľúčová vec, ktorú si musíme uvedomiť je, že hoci kresťan môže byť dočasne telesný, opravdivý kresťan nebude telesný do konca života. Niektorí zneužili pojem „telesného kresťanstva“ tým, že povedali, že je možné, aby človek prišiel ku Kristovi a potom pokračoval žiť úplne telesným životom bez dôkazu, že bol znovuzrodený (2. Korinťanom 5:17). Takýto názor je úplne nebiblický. Jakub v 2. kapitole jasne hovorí, že skutočná viera sa preukáže v dobrých skutkoch. Efežanom 2:8-10 hovorí, že hoci sme spasení iba skrze vieru, spasenie sa preukazuje v skutkoch. Môže sa kresťan vo chvíľach zlyhania prejaviť ako telesný? Áno. Zostane opravdivý kresťan telesný? Nie.

Keďže je spasenie nemeniteľná pravda Písma, aj telesný kresťan môže byť spasený. Spasenie nemôže byť stratené, lebo je to dar Boží a On ho nevezme späť (Ján 10:28; Rimanom 8:37-39; 1. Jánova 5:13). Tiež v 1. Korinťanom 3:15 hovorí: „ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu; sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň.“ Otázka teda nie je, či osoba, ktorá hovorí o sebe, že je kresťan a žije telesne môže stratiť spasenie, ale či bola tá osoba vôbec znovuzrodená (1. Jánova 2:19).

Kresťania, ktorí sa stanú telesnými môžu očakávať, že ich Boh bude vychovávať (Židom 12:5-11), aby mohli byť znovu zapojení do obecenstava s Ním. Božia vôľa pre nás je, aby sme vzrastali v poznaní Jeho a aby sme Mu boli podobnejší (Rimanom 12:1-2). Proces duchovného zdokonaľovania a umenšovania telesnosti v nás sa nazýva posvätenie. Pokým žijeme v hriešnom tele, budeme mať telesné žiadosti. Pre opravdivého kresťana budú však tieto žiadosti výnimkou, nie pravidlom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je telesný kresťan?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries