settings icon
share icon
Otázka

Čo je to celá výzbroj Božia?

Odpoveď


Výraz „celá výzbroj Božia“ pochádza z listu Efežanom 6:13-17: „Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“

Efežanom 6:12 jasne hovorí, že boj so Satanom je duchovný a preto fyzická zbraň sa nemôže použiť proti nemu a jeho démonom. Nie nám je daný plán Satanových útokov. Ale tento oddiel nám jasne hovorí, že keď budeme dodržiavať pokyny, ktoré sú nám dané, budeme môcť obstáť a zvíťazíme bezohľadu na Satanove plány útokov.

Prvá časť našej výzbroje je pravda (verš 14). Toto ľahko pochopíme, s ohľadom na to, že je Satan „otcom lži“ (Ján 8:44). Podvod je jeden z hriechov, ktorý Boh považuje za ohavnosť. „Lživý jazyk“ mu je odporný (Príslovia 6:16-17). Preto sme povzbudzovaní, aby sme hovorili pravdu skrze nášho posvätenia a vyslobodenia, ako aj v prospech tých, ktorým sme svedkami.

V 14. verši nám hovorí, aby sme si obliekli pancier spravodlivosti. Pancier chráni bojovníkove vitálne orgány od zranení, ktoré môžu byť smrteľné. Táto spravodlivosť nie je ľudská. Je to spravodlivosť Kristova, vložená Bohom a prijatá skrze vieru, ktorá chráni naše srdcia od Satanových útokov.

Verš 15 hovorí o prípravení našich nôh na duchovnú zrážku. Nepriateľ v boji mnohokrát kladie pasce do cesty, ktorou stúpaju bojovníci. Zmysel prípravy našich nôh na evanjelium pokoja je v tom, že s evanjeliom musíme vkročiť na Satanovu teritóriu a musíme si byť vedomí, že tam budú pasce. Satan ich má mnoho, s cieľom, aby zastavil šírenie evanjelia.

Štít viery, o ktorom hovorí v 16. verši znemožňuje Satana, aby zasial pochybnosť v Boha a Jeho slovo. Naša viera, ktorej autorom je sám Kristus (Židom 12:2) je ako zlatý štít – vzácna, silná a významná.

Prilba spasenia vo verši 17 je ochranou na hlavu. Povedali by sme, že si musíme ochrániť náš spôsob rozmýšľania. Hlava je centrom mysle, ktorá keď príjme evanjelium nádeje na spasenie, neustúpi pred útokom falošných učení a Satanových pokušení. Nespasená osoba nemá šancu odolávať Satanovým útokom, pretože nemá prilbu spasenia a jej myseľ nerozlišuje duchovnú pravdu a duchovnú lož.

Verš 17 hovorí, že meč Ducha je Slovo Božie. Všetka ostatná výzbroj je obranná, iba meč Ducha je útočná zbraň. Hovorí o svätosti a sile Slova Božieho. Neexistuje silnejšia duchovná zbraň. Slovo Božie bolo Ježišovou zbraňou, keď bol pokúšaný na púšti. Je to veľkým požehnaním, že rovnakú zbraň máme aj my.

V 18. verši hovorí, aby sme sa modlili v Duchu (to znamená v mysli Kristovej, Jeho srdcom a v Jeho prioritách), a tým zkompletizovali zbraň Božiu. Nemôžeme zanedbať modlitbu, keďže je to spôsob, akým získavame duchovnú silu. Bez modlitby a spoliehania sa na Boha je naše úsilie v boji márne. Kompletná zbraň Božia – pravda, spravodlivosť, evanjelium, viera, spasenie, Slovo Božie a modlitba – je náčinie, ktoré nám Boh dal, aby sme boli duchovní víťazi, aby sme odolali Satanovým pokušeniam a útokom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to celá výzbroj Božia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries