settings icon
share icon
Otázka

Ako by mal kresťan reagovať na pocity viny, týkajúce sa predošlých hriechov, bezohľadu na to, či sa to stalo pred alebo po spasení?

Odpoveď


Každý človek zhrešil, a následkom hriechu je aj pocit viny. Môžeme byť vďační za pocit viny, lebo nás to vedie k pokániu. Vo chvíli, keď sa osoba odvráti od hriechu a príde vo viere k Ježišovi, hriech je odpustený. Pokánie je súčasťou viery, ktorá vedie k spaseniu (Matúš 3:2; 4:17; Skutky 3:19).

V Ježišovi sú aj tie najohavnejšie hriechy vymazané (1. Korinťanom 6:9-11 hovorí o hriechoch, ktoré môžu byť odpustené). Spasenie je z milosti, a milosť odpúšťa. Po spasení osoba bude hrešiť, ale Boh zasľúbil odpustenie. „Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého.“ (1. Jánova 2:1).

Sloboda z hriechu neznamená vždy aj slobodu z pocitu, ktorý hriech vyvoláva. Hoci sú naše hriechy odpustené, ešte stále si ich pamätáme. Tiež máme duchovného nepriateľa, ktorý sa volá „žalobca bratov“ (Zjavenie 12:10), ktorý nám neúnavne pripomína naše pády, chyby a hriechy. Keď sa kresťan stretne s pocitom viny, mal by vykonať nasledovné:

1). Vyznaj každý vedomý hriech, ktorý si doteraz nevyznal. V mnohých prípadoch pocit viny je užitočný, lebo je potrebné vyznanie. Často cítime vinu, lebo sme skutočne vinní. (Pozri Dávidov opis viny a riešenie v Žalme 32:3-5).

2). Žiadaj od Pána, aby ti ukázal, či existuje ešte nejaký hriech. Maj smelosť byť úplne otvorený a úprimný pred Bohom. „Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!“ (Žalm 139:23-24).

3). Dôveruj zasľúbeniu Božiemu, že odpustí každý hriech a vymaže každú vinu na základe krvi Kristovej (1. Jánova 1:9; Žalm 85:2; Rimanom 8:1).

4). V prípadoch, keď sa pocit viny javí po vyznaní hriechu, jednoducho odmietni taký pocit viny ako falošný. Pán je verný vo svojom zasľúbení, že odpustí. Čítaj a medituj nad Žalmom 103:8-12.

5). Hľadaj od Pána, aby pokarhal Satana a hľadaj, aby ti Pán obnovil radosť z odpustenia hriechov. (Žalm 51:12).

Žalm 32 je ziskové štúdium. Hoci Dávid ohavne zhrešil, získal vyslobodenie ako z hriechu, tak aj z pocitu viny. Zaoberal sa príčinou viny a realitou odpustenia. Žalm 51 je tiež dobrý oddiel na štúdium. Dôraz je na vyznaní hriechu, v Dávidovom volaní na Boha so srdcom plným viny a smútku. Výsledkom sú obnovenie a radosť.

Nakoniec, ak bol hriech vyznaný a odpustený, je čas ísť ďalej. Pamätajte, že my, ktorí sme prišli ku Kristovi, sme nové stvorenie v Kristu. „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ (2. Korinťanom 5:17). Časť toho „starého“ je vlastne spomínanie si na staré hriechy a pocit viny, ktorý sa javí. Žiaľ, mnohí kresťania sú náchylní k tomu, aby sa vŕtali po pamäti a hľadali predošlé hriechy, ktoré viacej neexistujú. Toto je neúžitočné a znemožňuje víťazný kresťanský život, ktorý Boh pripravil pre nás. Múdre príslovie hovorí: „Ak vás Boh zachránil zo stoky, neskáčte späť a neplávajte znovu v nej.“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako by mal kresťan reagovať na pocity viny, týkajúce sa predošlých hriechov, bezohľadu na to, či sa to stalo pred alebo po spasení?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries