settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem zažiť radosť vo svojom kresťanskom živote?

Odpoveď


Obdobia smútku a depresie môžu prísť do aj životov najoddanejších kresťanov. V Biblii sa stretávame s mnohými takýmito prípadmi. Jób preklínal deň, keď sa narodil (Jób 3:11). Dávid sa modlil, aby bol vzatý na miesto, kde sa nebude musieť zaoberať skutočnosťou (Žalm 55:6-8). Eliáš po porazení 450 falošných prorokov (1. Kráľov 18:16-46) odišiel do púšte a žiadal Boha, aby mu vzal život (1. Kráľov 19:3-5).

Ako môžeme prekonať tieto obdobia vo svojom živote? Môžeme vidieť, ako títo ľudia prekonali takéto obdobie vo svojom živote. Jób povedal, že ak sa modlíme a pamätáme na požehnania, Boh nás obnoví pre radosť a spravodlivosť (Jób 33:26). Dávid napísal, že študovanie Božieho slova prináša radosť (Žalm 19:8). Tiež pochopil, že je potrebné oslavovať Boha aj vtedy, keď si hlboko v zúfalstve (Žalm 42:5). Eliáša Boh nechal nech si oddýchne a potom mu poslal Elizea, aby mu pomohol (1. Kráľov 19:19-21). Potrebujeme priateľov, s ktorými sa môžeme zdieľať s tým, čo nás bolí (Kazateľ 4:9-12). Môže nám pomôcť, keď sa zdôveríme s ťažkosťami svojim blízkym. Môžeme byť prekvapení, ak zistíme, že aj ich trápili podobné veci ako nás.

Najdôležitejšie je, že keď sa spoliehame iba na seba, na svoje problémy, zranenia a na svoju minulosť, nikdy nezískame skutočnú duchovnú radosť. Radosť nespočíva v materializme, ani v psychoterapiách a nenájdeme ju ani keď sa budeme zaoberať sami sebou. Radosť je v Kristovi. My, ktorí patríme Pánovi: „chválime sa v Kristovi Ježišovi; my, ktorí nedúfame v telo“ (Filipanom 3:3). Poznať Krista znamená byť si vedomý seba vo svojej duchovnosti, a to znemožňuje, aby sme oslavovali seba, svoju múdrosť, silu, bohatstvo a dobrotu, ale oslavujeme Krista – Jeho múdrosť, silu, bohatstvo a dobrotu a jedine Jeho. Ak zostávame v Ňom, ponárame sa do Jeho slova a hľadáme Ho, naša radosť je úplná (Ján 15:1-11).

Nakoniec, jedine v Duchu Svätom môžeme nájsť skutočnú radosť (Žalm 51.11-12; Galaťanom 5:22; 1. Tesaloničanom 1:6). Nič nemôžeme bez Božej sily (2. Korinťanom 12:10; 13:4). Vlastne, čím viac sa snažíme byť radostní z vlastných síl, tým sme nešťastnejší. Oddychujte v Božom náručí (Matúš 11:28-30) a hľadajte Jeho tvár skrze modlitbu a Písmo. „Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji.“ (Rimanom 15:13)

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem zažiť radosť vo svojom kresťanskom živote?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries