settings icon
share icon
Otázka

Kto je kresťanom?

Odpoveď


Websterov slovník definuje kresťana ako „osobu vyznávajúcu vieru v Ježiša Krista alebo v náboženstvo založené na Ježišovom učení.” Zatiaľ čo toto je podobne ako mnohé iné sekulárne definície dobrým východiskom pre pochopenie toho, čím kresťan je, aj táto definícia je do istej miery ukrátená o skutočnú biblickú pravdu o tom, čo to znamená byť kresťanom.

Slovo kresťan sa vyskytuje v Novej Zmluve tri krát (Skutky 11:26; Skutky 26:28; 1 Petra 4:16). Nasledovníci Ježiša Krista boli prvýkrát nazvaní „kresťanmi” v Antiochii (Skutky 11:26) pre ich správanie, skutky a reči, ktorými sa podobali Kristovi. Pôvodne bolo použité neveriacimi ľuďmi v Antiochii skoro ako nadávka na zosmiešnenie kresťanov. Doslova to znamená „byť na strane Krista” alebo „patriaci Kristovi alebo nasledujúci Krista,” či je veľmi podobné definícii z Websterovho slovníka.

Žiaľ v priebehu dejín slovo „kresťan“ stratilo veľkú časť svojej vážnosti a často sa ním označuje človek, ktorý je zbožný alebo vyznáva vysoké morálne hodnoty namiesto človeka, ktorý je skutočne znovuzrodený a nasleduje Ježiša Krista. Mnoho ľudí, ktorí neveria a nedôverujú Ježišovi Kristovi, sa považuje za kresťanov len preto, že chodia do kostola alebo žije v „kresťanskej“ krajine. Avšak chodiť do kostola, slúžiť ľuďom, ktorí sú na tom horšie ako vy, alebo byť dobrým človekom z vás nerobí kresťana. Ako istý evanjelista raz povedal, „Chodenie do kostola nerobí z nikoho kresťana, tak ako chodenie do garáže z nikoho neurobí auto.” Byť členom cirkvi, pravidelne navštevovať bohoslužby a dávať milodary na činnosť cirkvi z vás neurobí kresťana.

Biblia nás učí, že dobré skutky nám nepomôžu k tomu, aby sme sa stali prijateľnými pred Bohom. Títovi 3:5 hovorí, že „nás spasil nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovenia skrze Ducha Svätého.” Kresťan je teda ten, kto bol Bohom znovuzrodený (Ján 3:3; Ján 3:7; 1 Petra 1:23) a vložil svoju vieru a dôveru v Ježiša Krista. Efezským 2:8 nám hovorí, že „milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba, je to dar Boží.” Skutočný kresťan činí pokánie zo svojich hriechov a vkladá svoju vieru a dôveru jedine v Ježiša Krista. Jeho viera nespočíva v nasledovaní nejakého náboženstva, súboru morálnych princípov alebo zoznamu toho, čo smie a čo nesmie.

Skutočný kresťan je ten, kto vložil svoju vieru a dôveru v Ježiša Krista a v skutočnosť, že On zomrel na kríži, aby splatil dlh za náš hriech a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby získal víťazstvo nad smrťou a daroval večný život všetkým, ktorí v Neho veria. Ján 1:12 nám hovorí: „Ale tým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc stať sa Božími deťmi, tým, ktorí veria v Jeho meno.” Skutočný kresťan je aj skutočným Božím dieťaťom, súčasťou skutočnej Božej rodiny a tým, kto dostal nový život v Kristovi. Znakom skutočného kresťana je láska k iným a poslušnosť Božiemu Slovu (1 Jána 2:4; 1 Jána 2:10).

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto je kresťanom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries