Ako môžem spoznať Božiu vôľu pre môj život? Čo hovorí Biblia o spoznávaní Božej vôle?Otázka: Ako môžem spoznať Božiu vôľu pre môj život? Čo hovorí Biblia o spoznávaní Božej vôle?

Odpoveď:
Sú dva kľúče k poznaniu Božej vole v danej situácii (1) To, o čo žiadate alebo čo sa chystáte vykonat nesmie byť niečo, čo Biblia zakazuje. (2) To, o čo žiadate alebo čo sa chystáte vykonať bude na oslavu Boha a vám to pomôže duchovne rásť. Ak sú tieto dve podmienky splnené, a Boh stále neodpovedá na vaše prosby – potom to pravdepodobne nie je Božia vôľa, aby sa stalo to, o čo žiadate. Alebo, možno treba, aby ste ešte nejaký čas na to počkali. Poznať Božiu vôľu je niekedy ťažké. Ľudia chcú, aby im Boh jednoducho nadiktoval, čo majú urobiť – kde pracovať, kde žiť, koho si vziať, atď. Rímskym 12:2 nám hovorí: "Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle. Potom budete vedieť rozsudzovať, čo je Božia vôľa, totiž čo je dobré, mile a dokonalé."

Boh málokedy dáva ľuďom priame a špecifické informácie. Boh nám dáva priestor urobiť rozhodnutia ohľadom tých vecí. Jediné rozhodnutie, ktoré Boh nechce, aby sme urobili, je rozhodnutie hrešiť alebo odporovať Jeho vôli. Boh chce, aby sme volili veci, ktoré sú v súlade s Jeho vôľou. Takže, ako môžeš vedieť, čo je Božia vôľa pre teba? Ak kráčaš v blízkosti Pána a skutočne túžiš po Jeho vôli vo svojom živote – Boh ti zjaví svoje priania v tvojom srdci. Kľúčom je chcieť Božiu vôľu, nie svoju vlastnú. “Raduj sa v PÁNOVI a On ti splní túžby tvojho srdca” (Žalm 37:4). Ak Biblia vyslovene nehovorí proti, skutočne to môže prispieť k duchovnému blahu – potom Biblia dáva "súhlas" rozhodnúť sa a nasledovať hlas svojho srdca.Návrat na slovenskú domovskú stránkuAko môžem spoznať Božiu vôľu pre môj život? Čo hovorí Biblia o spoznávaní Božej vôle?