settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem získať kontrolu nad svojimi myšlienkami?

Odpoveď


Mnohí kresťania s touto otázkou zápasia, najmä v našom vysoko technologickom svete, ale ovládnuť svoje myšlienky je nevyhnutné. V Prísloviach 4:23 sa píše: „Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život.“ Srdce zahŕňa myseľ a všetko, čo z nej vychádza. Ktosi povedal, že každý hriech, ktorý spáchame, spáchame dvakrát, raz vo svojich myšlienkach a potom, keď podľa týchto myšlienok konáme. Je ľahšie zbaviť sa hriechu, ak naň zaútočíme na tejto základnej myšlienkovej úrovni, namiesto toho, aby sme čakali, kým sa zakorení v našom živote prostredníctvom našich činov, a potom sa ho snažili zbaviť.

Je tiež rozdiel medzi pokušením (myšlienkou vstupujúcou do mysle) a hriechom (zotrvávaním v zlých myšlienkach a utápaním sa v nich). Je dôležité pochopiť, že keď do našej mysle vstúpi myšlienka, skúmame ju na základe Božieho slova a určujeme, či máme pokračovať v tejto ceste, alebo myšlienku odmietnuť a nahradiť ju inou. Ak sme už dovolili, aby sa v našom myšlienkovom živote vytvoril návyk, je ťažšie zmeniť cestu našich myšlienok, podobne ako je ťažké dostať auto z hlbokej koľaje na novú trať. Tu je niekoľko biblických návrhov, ako prevziať kontrolu nad svojimi myšlienkami a zbaviť sa nesprávnych myšlienok:

1. Byť v Božom slove, aby sme, keď do našej mysle vstúpi hriešna myšlienka (pokušenie), dokázali rozpoznať, čo je zač, a vedeli, akým smerom sa máme uberať. Ježiš na púšti (Matúš 4) reagoval na každé Satanove pokúšanie Písmom, ktoré sa vzťahovalo na smer, o ktorom vedel, že by sa k nemu jeho myseľ mala uberať namiesto toho, aby sa vydala cestou hriešnej myšlienky. Keď bol pokúšaný, aby uspokojil svoju fyzickú potrebu (premenil kameň na chlieb), odpovedal citátom z Písma o dôležitosti spoliehania sa na Boha. Keď bol pokúšaný slúžiť Satanovi, aby získal slávu sveta, spomenul pasáž, ktorá hovorí, že máme slúžiť a uctievať iba Boha a hovoriť o sláve, ktorá patrí jemu a tým, ktorí sú jeho.

Keď bol pokúšaný, aby skúšal Boha (aby zistil, či Boh naozaj existuje a či dodrží svoje sľuby), Ježiš odpovedal pasážami, ktoré zdôrazňujú dôležitosť viery v Boha bez toho, aby sme ho museli vidieť, ako prejavuje svoju prítomnosť. Citovanie Písma v čase pokušenia nie je talizmanom, ale slúži skôr na to, aby sme našu myseľ dostali na biblickú cestu, ale na to, aby sme to dosiahli, potrebujeme poznať Božie slovo VČAS. Preto je nevyhnutný každodenný zvyk byť zmysluplne v Slove. Ak sme si vedomí určitej oblasti, v ktorej sa neustále vyskytujú pokušenia (starosti, žiadostivosť, hnev atď.), musíme študovať a zapamätať si kľúčové pasáže, ktoré sa týkajú týchto problémov. Hľadanie toho, čomu sa máme vyhýbať (negatívne), aj toho, ako máme správne reagovať (pozitívne) na pokušujúce myšlienky a situácie - skôr, ako na nás prídu - nám do značnej miery pomôže zvíťaziť nad nimi.

2. Žiť v závislosti od Ducha Svätého, najmä prostredníctvom hľadania jeho moci v modlitbe (Matúš 26:41). Ak sa budeme spoliehať na svoju vlastnú silu, zlyháme (Príslovia 28:26; Jeremiáš 17:9; Matúš 26:33).

3. Nemáme kŕmiť svoju myseľ tým, čo podporuje hriešne myšlienky. To je myšlienka Príslovia 4:23. Máme si strážiť svoje srdcia - to, čo do nich vpustíme a to, pri čom im dovolíme, aby sa zdržiavali. V Jóbovi 31:1 sa píše: „So svojimi očami som uzavrel zmluvu, ako by som sa teda mohol obzerať za pannou?“. V Rimanom 13:14 sa píše: „Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam.“. Máme sa teda vyhýbať časopisom, videám, internetovým stránkam, rozhovorom a situáciám, ktoré nás pripravujú na pád. Mali by sme sa tiež vyhýbať tráveniu času s tými, ktorí by nás chceli povzbudzovať na týchto nesprávnych cestách.

4. Máme sa usilovne hnať za Bohom a hriešne myšlienky nahradiť zbožnými snahami a zmýšľaním. Toto je princíp nahradenia. Keď sme v pokušení niekoho nenávidieť, nahradíme tieto nenávistné myšlienky zbožnými skutkami: robíme mu dobre, hovoríme o ňom dobre a modlíme sa za neho (Matúš 5:44). Namiesto toho, aby sme kradli, mali by sme tvrdo pracovať, aby sme zarobili peniaze a mohli hľadať príležitosti, ako ich dať iným v núdzi (Efezanom 4:28). Keď sme v pokušení túžiť po žene, odvráťme svoj pohľad, chváľme Boha za to, ako nás stvoril - mužov i ženy - a modlime sa za ženu (napr: „Pane, pomôž tejto mladej žene, aby ťa spoznala, ak ťa nepozná, a aby spoznala radosť z toho, že chodí s tebou“), potom na ňu myslíme ako na sestru (1. Timoteovi 5:2). Biblia často hovorí o „odložení“ nesprávnych skutkov a myšlienok, ale potom aj o „obliekaní“ zbožných skutkov a myšlienok (Efezanom 4:22-32). Samotná snaha odložiť hriešne myšlienky bez toho, aby sme ich nahradili zbožnými, necháva prázdne pole pre satana, aby prišiel a zasial svoju burinu (Matúš 12:43-45).

5. Spoločenstvo s inými kresťanmi môžeme využívať tak, ako to Boh chcel. V Židom 10,24-25 sa píše: „A uvažujme, ako by sme sa mohli navzájom povzbudzovať k láske a dobrým skutkom. Nevzdávajme sa spoločných stretnutí, ako to majú niektorí vo zvyku, ale povzbudzujme sa navzájom - a to tým viac, čím viac vidíte, že sa blíži deň.“ Spolukresťania, ktorí nás budú povzbudzovať v zmenách, po ktorých túžime (najlepšie, ak budú rovnakého pohlavia), ktorí sa budú za nás a s nami modliť, ktorí sa nás budú s láskou pýtať, ako sa nám darí, a ktorí nás budú brať na zodpovednosť za to, aby sme sa vyhýbali starým cestám, sú naozaj cenní priatelia.

A napokon, čo je najdôležitejšie, toto všetko menované nebude mať zmysel, ak sme neuverili v Krista ako Spasiteľa od nášho hriechu. Tu musíme bezpodmienečne začať! Bez toho nie je možné zvíťaziť nad hriešnymi myšlienkami a pokušeniami a Božie zasľúbenia pre Jeho deti nie sú pre nás a ani moc Ducha Svätého nám nie je k dispozícii!

Boh požehná tých, ktorí sa ho snažia uctievať tým, na čom mu najviac záleží: tým, kým sme vo svojom vnútri, a nie len tým, čím sa zdáme byť pre ostatných. Kiež Boh spôsobí, aby Ježišov opis Natanaela platil aj pre nás - muž [alebo žena], v ktorom [v ktorej] nieto lesti (Ján 1:47).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem získať kontrolu nad svojimi myšlienkami?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries