settings icon
share icon
Otázka

Prečo je dôležité tráviť čas osamote s Bohom?

Odpoveď


Všetky vzťahy si vyžadujú čas. Vzťah s Bohom, hoci sa v mnohom líši od iných vzťahov, sa riadi pravidlami iných vzťahov. Biblia je plná prirovnaní, ktoré nám pomáhajú predstaviť si náš vzťah s Bohom. Napríklad Kristus je zobrazený ako ženích a Cirkev ako nevesta. Manželstvo je spojenie dvoch ľudí v jeden život (1. Mojžišova 2:24). Takáto intimita zahŕňa čas strávený osamote jeden s druhým. Ďalším vzťahom je vzťah otca a dieťaťa. Úzke rodičovské vzťahy sú tie, v ktorých deti a rodičia majú spolu osobitný „čas osamote“. Čas strávený osamote s milovanou osobou poskytuje príležitosť skutočne ju spoznať. Čas strávený osamote s Bohom nie je iný. Keď sme s Bohom sami, približujeme sa k nemu a spoznávame ho iným spôsobom ako v skupinovom prostredí.

Boh túži po tom, aby sme s ním trávili „čas osamote“. Chce mať s nami osobný vzťah. Stvoril nás ako jednotlivcov a „usnoval“ nás už v lone matky (Žalm 139:13). Boh pozná intímne detaily našich životov, napríklad počet vlasov na našej hlave (Lukáš 12:7). Vie o každom vrabcovi a my sme „drahší ako mnoho vrabcov“ (Matúš 10:29-31). Pozýva nás, aby sme k nemu prišli a spoznali Ho (Izaiáš 1:18; Zjavenie 22:17; Pieseň Šalamúnova 4:8). Keď túžime dôverne poznať Boha, budeme Ho zavčasu hľadať (Žalm 63:2) a tráviť s ním čas. Budeme ako Mária, ktorá sedí pri Ježišových nohách a počúva jeho hlas (Lukáš 10:39). Budeme hladní a smädní po spravodlivosti a budeme nasýtení (Matúš 5:6).

V Biblii môžeme vidieť mnohé príklady, ako Boží ľudia trávili čas osamote s Bohom. V Starom zákone vidíme, ako Boh vyzýva prorokov, aby k nemu prichádzali osamote. Mojžiš sa stretol s Bohom osamote pri horiacom kríku a potom na hore Sinaj. Dávid, ktorého mnohé žalmy odrážajú dôverný vzťah s Bohom, s ním komunikoval na úteku pred Saulom (Žalm 57). Božia prítomnosť prechádzala okolo Eliáša, keď bol v jaskyni. V Novom zákone Ježiš trávil čas osamote s Bohom (Matúš 14:13; Marek 1:35; Marek 6:45-46; Marek 14:32-34; Lukáš 4:42; Lukáš 5:16; Lukáš 6:12; Lukáš 9:18; Ján 6:15). Ježiš nás skutočne učil, aby sme sa s modlili k Bohu aj osamote: „Keď sa modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti“ (Matúš 6:6a).

Ak sa chceme spoliehať na Ježiša ako na náš vinič (Ján 15:1-8), budeme musieť byť s ním priamo, dôverne spojení. Tak ako je ratolesť spojená priamo s viničom a prostredníctvom viniča je spojená s ďalšími ratolesťami, tak sme priamo spojení s Kristom, a preto máme účasť na spoločenstve. Čas strávený osamote s Bohom a v spoločnom uctievaní je pre nás tou najlepšou potravou. Bez času stráveného osamote s Bohom budeme mať neuspokojené potreby; nespoznáme skutočne hojný život, ktorý nám dáva.

Čas strávený osamote s Bohom zbavuje našu myseľ rozptýlenia, aby sme sa mohli sústrediť na Neho a počúvať Jeho slovo. Zotrvávame v ňom, tešíme sa z intimity, ku ktorej nás volá, a skutočne Ho spoznávame.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo je dôležité tráviť čas osamote s Bohom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries