settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem vedieť, kedy mi Boh hovorí, aby som niečo urobil?

Odpoveď


Modli sa, najmä keď si nie si istý Božou vôľou pre svoj život. „Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju“ (Jakub 1:5). „Utíš sa pred Bohom, vyčkaj na Neho“ (Žalm 37:7). Ak neviete, čo sa modliť, vždy si môžete personalizovať a modliť sa verše ako: „Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu“ (Žalm 143:8) a „Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma“ (Žalm 25:5).

Hlavným spôsobom, akým nás Boh vedie, je cez jeho slovo. „Celé Písmo je vdýchnuté Bohom a je užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu k spravodlivosti“ (2. Timoteovi 3:16). Ak nám Písmo niečo prikazuje, nemusíme váhať a premýšľať, či je to naozaj Božia vôľa. Tak veľmi mu na nás záleží, že nám už dal jasnú a zrozumiteľnú príručku pre život - Bibliu. „Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku.“ (Žalm 119:105). „Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym“ (Žalm 19:8). „Ako si mladý človek zachová čistotu? Keď sa bude držať tvojho slova.“ (Žalm 119:9). A Boh nikdy neodporuje sám sebe, takže od vás nikdy nebude žiadať niečo, čo by bolo v rozpore s Písmom. Nikdy vás nebude žiadať, aby ste zhrešili. Nikdy vás nebude žiadať, aby ste urobili niečo, čo by neurobil Ježiš Kristus. Musíme sa ponoriť do Biblie, aby sme vedeli, ktoré skutky spĺňajú Božie normy. „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne“ (Józua 1:8).

Kresťania majú tiež Ducha Svätého, aby rozoznali, čo je alebo nie je Božia vôľa pre náš život. „Duch pravdy... vás uvedie do všetkej pravdy“ (Ján 16:13). Niekedy Duch Svätý buď rozbúri naše svedomie, ak robíme nesprávne rozhodnutie, alebo nás upokojí a povzbudí, keď sa prikláňame k správnemu rozhodnutiu. Aj keď práve nezasahuje takýmito nápadnými spôsobmi, môžeme mať istotu, že je vždy na čele. Niekedy Boh zmení situáciu bez toho, aby sme si uvedomili, že konal. „Hospodin ťa bude vždy viesť“ (Izaiáš 58:11).

Ak vás Boh vyzýva, aby ste urobili krok viery, povzbuďte sa jeho prítomnosťou. „Či som ti neprikázal? Buď silný a odvážny. Neboj sa, nezúfaj, lebo Pán, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš“ (Józua 1:9). A pamätajte: „Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará“ (1. Petra 5:7). „Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.“ (Príslovia 3:5-6).

Nemáme však očakávať, že budeme počuť hlasy od Boha. Dnes existuje nebezpečný trend, keď sa ľudia snažia počuť „slovo od Pána“, ktoré je mimo toho, čo nám už dal v Biblii. „Pán mi povedal...“ sa stalo mantrou kresťanstva založeného na skúsenostiach. Bohužiaľ, to, čo „povedal“ jednému človeku, je často v rozpore s tým, čo „povedal“ druhému, a tieto mimobiblické zjavenia sa ukázali ako veľmi rozdeľujúce a rozbíjajú cirkev za cirkvou, pretože skúsenosť jedného človeka sa snaží mať prednosť pred skúsenosťou druhého. Výsledkom je chaos, ktorý neprospieva nikomu okrem satana, ktorý rád rozsieva nezhody medzi veriacimi. V týchto veciach by sme si mali brať príklad z apoštola Petra. Napriek zázračnému zážitku na vrchu Premenenia, kde videl osláveného Krista hovoriť s Mojžišom a Eliášom, sa Peter odmietol spoliehať na tento zážitok a namiesto toho vyhlásil: „a tak sa prorocké slovo stalo pre nás mocnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezažiari deň a nevyjde vám v srdciach zornička.“ (2. Petra 1:18-19).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem vedieť, kedy mi Boh hovorí, aby som niečo urobil?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries