settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o duchovných bojoch?

Odpoveď


Sú dve hlavné chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri duchovných bojoch – preceňovanie a podceňovanie. Jedni dávajú vinu za hriech, každý konflikt a problém démonom, ktorí musia byť vyhnaní. Iní zase úplne ignorujú duchovnú sféru a skutočnosť, že Biblia nám vraví, že bojujeme proti duchovným silám. Kľúčom k úspešnému duchovnému boju je nájsť biblickú rovnováhu. Ježiš z ľudí niekedy vyháňal démonov a niekedy ich uzdravoval, bez toho, aby zmienil niečo démonické. Apoštol Pavol vraví kresťanom, aby vo vojne tiahli proti hriechu, ktorý je v nich samých (Rímskym 6) a tiahli vo vojne proti diablovi (Efezským 6:10-18).

Efezským 6:10-12 vraví: „Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“. Tento text nám vraví niekoľko veľmi dôležitých právd: môžeme byť silní jedine v Pánovej moci, je to Božia výzbroj čo nás ochraňuje a náš boj je proti duchovným silám zla v tomto svete.

Silným príkladom niekoho v Pánovej moci je archaniel Michael, v Júda 9. Michael, pravdepodobne najmocnejší zo všetkých Božích anjelov nepokarhal Satana vo svojej moci, ale povedal: „Nech ťa Pán potrestá!“. Zjavenie 12:7-8 zaznamenáva, že v posledných dňoch Michael porazí Satana, no aj teraz, keď prišlo ku konfliktu medzi Michaelom a Satanom, Michael pokarhal Satana v Božom mene a autorite, nie jeho vlastnej. Jedine vďaka nášmu vzťahu s Ježišom Kristom majú kresťania akúkoľvek autoritu nad Satanom a jeho démonmi. Jedine v Jeho Mene má naše slovo akúkoľvek moc.

Efezským 6:13-18 nám dáva opis duchovnej výzbroje, ktorú nám Boh dáva. Máme stáť pevne s opaskom pravdy, pancierom spravodlivosti, evanjelia pokoja, štítom viery, prilbou spasenia, mečom Ducha a modlenia sa v Duchu. Čo tieto časti duchovnej výzbroje reprezentujú v duchovnom boji? Máme hovoriť pravdu proti klamstvám Satana. Máme odpočívať v tom, že sme vyhlásení za spravodlivých, kvôli Kristovej obety za nás. Máme hlásať evanjelium bez rozdielu toho, s akým veľkým odporom sa stretneme. Nemáme kolísať v našej viere, nech sme pod akýmkoľvek útokom. Našou konečnou obranou je uistenie, ktoré máme o svojej spáse, uistenie, že žiadna duchovná sila nás o ňu nedokáže obrať. Našou útočnou zbraňou je Božie Slovo, nie naše vlastné názory a pocity. Mali by sme nasledovať Ježišov príklad, že niektoré duchovné víťazstvá sa dajú dosiahnuť jedine skrze modlitbu.

Ježiš je naším hlavným príkladom toho, ako bojovať v duchovnom boji. Pozrime sa na to, ako si Ježiš poradil s útokmi od Satana, keď bol pokúšaný na púšti (Matúš 4:1-11). Na každé pokúšanie odpovedal tak isto – slovami: „Je napísané.“. Ježiš vedel, že Slovo živého Boha je tou najmocnejšou zbraňou proti diablovým pokušeniam. Ak sám Ježiš použil Slovo proti diablovi, odvážime sa my použiť niečo menej?

Konečným príkladom toho, ako sa „zapojiť“ do duchovného boja je sedem synov Skevu. „Aj niektorí z potulných židovských zaklínačov pokúsili sa vyslovovať meno Pána Ježiša nad ľuďmi, ktorí mali zlých duchov, a hovorili: Zaklínam vás Ježišom, ktorého káže Pavel. Robili to siedmi synovia nejakého Skevu, židovského veľkňaza. Ale zlý duch im odpovedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem; ale kto ste vy? A oboril sa na nich ten človek, v ktorom býval zlý duch, zmocnil sa ich oboch, a tak ich doriadil, že nahí a doráňaní zutekali z toho domu.“ (Skutky 19:13-16). Sedem synov Skevu používalo Ježišovo meno. Ale to nestačí. Týchto sedem synov nemalo s Ježišom žiadny vzťah; preto ich slová nemali žiadnu moc ani autoritu. Spoliehali sa na to, čo robili, namiesto toho, aby sa spoliehali na Ježiša ako ich Pána a Spasiteľa a nezapájali Slovo Božie do ich duchovného boja. Ako výsledok toho dostali ponižujúcu bitku. Poučme sa z ich zlého príkladu a veďme náš duchovný boj tak, ako nám hovorí Biblia.

Takže keď to zhrnieme, aké sú kľúče k úspešnému duchovnému boju? Po prvé sa musíme spoliehať na Božiu moc, nie našu. Po druhé, karhať v Ježišovom mene, nie našom. Po tretie, ochránime sa jedine s plným výzbrojom od Boha. Po štvrté, do vojny tiahneme s mečom Ducha – Božím Slovom. Nakoniec si musíme pamätať, že aj keď v duchovnom boji tiahneme proti Satanovi a jeho démonom, nie každý hriech a problém je démonom, ktorý musí byť vyhnaný.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o duchovných bojoch?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries