settings icon
share icon
Otázka

Majú kresťania autoritu karhať diabla?

Odpoveď


Sú niektorí kresťania, ktorí veria, že nielenže majú autoritu napomínať diabla, ale že ich úlohou je aj to, aby ho neustále karhali. Pre takéto presvedčenie neexistuje biblický základ. Satan na rozdiel od Boha nie je všadeprítomný. Môže byť súčasne len na jednom mieste a pravdepodobnosť, že osobne bude obťažovať jednotlivých kresťanov, je mizivá. Samozrejme, má zástupy démonov, ktorí plnia jeho príkazy, a všade sa snažia zničiť svedectvá veriacich. Tu treba poznamenať, že kresťan nemôže byť posadnutý démonom tak, ako sú ľudia v Biblii popisovaní ako posadnutí.

Ako kresťania si musíme byť vedomí reality prítomnosti zla. Keď sa snažíme pevne stáť vo viere, musíme si uvedomiť, že našimi nepriateľmi nie sú len ľudské myšlienky, ale skutočné sily, ktoré pochádzajú z mocností temnoty. Biblia hovorí: „Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ (Efezanom 6:12)

Je zrejmé, že Boh dovolil Satanovi značné množstvo moci a vplyvu nad zemou, aspoň zatiaľ, a vždy je pod Božou zvrchovanou kontrolou. Biblia nám hovorí, že Satan obchádza ako lev a hľadá korisť a hľadá obete, ktoré by zožral (1. Petra 5:8). Satan je mocou pôsobiacou v srdciach tých, ktorí odmietajú poslúchať Boha (Efezanom 2:2). Každý, kto nie je pod kontrolou zvrchovaného Boha, je pod kontrolou diabla (Skutky 26:18; 2. Korinťanom 4:4). Znovuzrodení kresťania už nie sú zotročení Satanovi alebo hriechu (Rimanom 6:6-7), ale to neznamená, že sme imúnni voči pokušeniam, ktoré pred nás stavia.

Biblia nedáva kresťanom právomoc napomínať diabla, ale klásť mu odpor. Jakub 4:7 hovorí: "Podriaďte sa teda Bohu. Vzoprite sa diablovi a utečie od vás." Zachariáš 3:2 nám hovorí, že je to Pán, kto karhá Satana. Ani Michael, jeden z najmocnejších anjelov, sa neodvážil obviniť satana, ale radšej povedal: „ Nech ťa Pán potrestá!“ (Júda 1:9). V reakcii na Satanove útoky by mal kresťan apelovať na Krista. Namiesto toho, aby sme sa zamerali na porážku diabla, mali by sme sa zamerať na nasledovanie Krista (Hebrejom 12:2) a veriť, že porazí sily zla.

Nie je potrebné, aby kresťan karhal Satana, pretože Boh nám dal svoju plnú výzbroj, aby sme sa postavili zlu (pozri Efezanom 6:10-18). Najúčinnejšie zbrane, ktoré máme proti diablovi, sú naša viera, múdrosť a poznanie Boha a Jeho Slova. Kristus, keď Ho pokúšal Satan, odpovedal Písmom (pozri Matúš 4:1-11). Aby sme dosiahli víťazstvo v duchovných záležitostiach, musíme si zachovať čisté svedomie a ovládať svoje myšlienky. "Veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi“ (2. Korinťanom 10:3-5).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Majú kresťania autoritu karhať diabla?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries