settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená skutočne nasledovať Krista?

Odpoveď


V evanjeliách (Matúš, Marek, Lukáš a Ján) sa Ježišov príkaz „nasleduj ma“ objavuje opakovane (napr. Matúš 8:22; 9:9; Marek 2:14; Lukáš 5:27; Ján 1:43). V mnohých prípadoch Ježiš povolával dvanásť mužov, ktorí sa mali stať jeho učeníkmi (Matúš 10:1-4). Ale inokedy sa obracal na každého, kto chcel to, čo mu ponúkal (Ján 3:16; Marek 8:34).

V Matúšovi 1:34-39 Ježiš jasne uviedol, čo znamená nasledovať ho. Povedal: „Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi a dcéru proti matke a nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“

Ježišovo prinesenie „meča“ a poštvanie členov rodiny proti sebe sa môže zdať trochu kruté po slovách ako „kto v neho verí, nezahynie“ (Ján 3:16). Ježiš však nikdy nezmierňoval pravdu a pravda je taká, že nasledovať Ho vedie k ťažkým rozhodnutiam. Niekedy sa môže zdať, že vrátiť sa späť je veľmi lákavé. Keď Ježišovo učenie prešlo od blahoslavenstiev (Matúš 5:3-11) k blížiacemu sa krížu, mnohí, ktorí Ho nasledovali, sa odvrátili (Ján 6:66). Dokonca aj pre učeníkov bolo príliš ťažké Ho nasledovať v tú noc, keď bol zatknutý. Všetci do jedného ho opustili (Matúš 26:56; Marek 14:50). V tú noc nasledovať Krista znamenalo možné zatknutie a popravu. Peter namiesto toho, aby riskoval vlastný život, trikrát zaprel, že Ježiša vôbec pozná (Matúš 26:69-75).

Skutočne nasledovať Krista znamená, že sa pre nás stal všetkým. Každý nasleduje niečo: priateľov, populárnu kultúru, rodinu, sebecké túžby alebo Boha. V jednom čase môžeme nasledovať len jednu vec (Matúš 6:24). Boh tvrdí, že nemáme mať pred ním iných bohov (2. Mojžišova 20:3; 5. Mojžišova 5:7; Marek 12:29). Skutočne nasledovať Krista znamená, že nenasledujeme nič iné. Ježiš v Lukášovi 9:23 povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba! Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Neexistuje nič také ako „polovičný učeník“. Ako ukázali učeníci, nikto nemôže nasledovať Krista silou vlastnej vôle. Farizeji boli dobrým príkladom tých, ktorí sa snažili poslúchať Boha vlastnými silami. Ich vlastné úsilie viedlo len k arogancii a skresleniu celého zámeru Božieho zákona (Lukáš 11:39; Matúš 23:25).

Ježiš dal svojim učeníkom tajomstvo, ako Ho verne nasledovať, ale oni ho vtedy nepoznali. Povedal: „Duch oživuje, telo nič neosoží“ (Ján 6:63). „A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca.“ (verš 65, ROH). Učeníci chodili s Ježišom tri roky, učili sa, pozorovali a zúčastňovali sa na jeho zázrakoch. Ani oni Ho však nemohli verne nasledovať vlastnými silami. Potrebovali Pomocníka.

Ježiš mnohokrát sľúbil, že keď vystúpi k Otcovi, pošle im „Tešitela“ - Ducha Svätého (Ján 14:26; 15:26). V skutočnosti im povedal, že je to pre ich dobro, že odchádza, aby mohol prísť Duch Svätý (Ján 16:7). Duch Svätý prebýva v srdci každého veriaceho (Galaťanom 2:20; Rimanom 8:16; Židom 13:5; Matúš 28:20). Ježiš varoval svojich nasledovníkov, že nemajú o ňom začať svedčiť, „kým nebudú odetí mocou z výsosti“ (Lukáš 24:49; Skutky 1:4). Keď na prvých veriacich na Letnice zostúpil Duch Svätý, zrazu mali všetku moc, ktorú potrebovali na nasledovanie Krista, v prípade potreby až na smrť (Skutky 2:1-4; 4:31; 7:, 59-60).

Nasledovať Ježiša znamená snažiť sa byť ako On. On vždy poslúchal svojho Otca, takže sa o to snažíme aj my (Ján 8:29; 15:10). Skutočne nasledovať Krista znamená urobiť z neho šéfa. To znamená urobiť z Ježiša Pána nášho života (Rimanom 10:9; 1. Korinťanom 12:3; 2. Korinťanom 4:5). Každé rozhodnutie a sen filtrujeme cez Jeho slovo s cieľom oslavovať Ho vo všetkom (1. Korinťanom 10:31). Nie sme spasení tým, čo robíme pre Krista (Efezanom 2:8-9), ale tým, čo On urobil pre nás. Vďaka Jeho milosti sa Mu chceme vo všetkom páčiť. To všetko dosiahneme, keď dovolíme Duchu Svätému, aby mal úplnú kontrolu nad každou oblasťou nášho života (Efezanom 5:18). On nám vysvetľuje Písmo (1. Korinťanom 2:14), posilňuje nás duchovnými darmi (1. Korinťanom 12:4-11), potešuje nás (Ján 14:16) a vedie nás (Ján 14:26). Nasledovať Krista znamená uplatňovať pravdy, ktoré sa učíme z jeho Slova, a žiť tak, akoby Ježiš osobne kráčal vedľa nás.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená skutočne nasledovať Krista?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries