settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem odpustiť tým, čo proti mne zhrešili?

Odpoveď


Každému už bolo niekedy ukrivdené, každý už bol niekedy niekým ranený, či proti každému už niekedy bolo zhrešené. Ale ako by mali na to reagovať kresťania? Podľa Biblie máme odpúšťať. Efezským 4:32 vraví, „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“. Podobne Kolosenským 3:13 prehlasuje, „Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy.“. Kľúčom v oboch veršoch je fakt, že máme odpúšťať tak, ako Boh odpustil nám. Prečo odpúšťame? Pretože nám bolo odpustené! Avšak tým, ktorí nie sú kresťania, nebolo odpustené od Boha a tak nemajú ani moc ani túžbu po tom, aby odpúšťali iným.

Odpustenie by bolo jednoduché, ak by sme mali odpúšťať iba tým, ktorý k nám prídu s smútkom a ľútosťou. No Biblia nám hovorí, že tým, ktorí proti nám zhrešili máme odpúšťať bezpodmienečne. Ak odmietame skutočne odpustiť, tak to iba ukazuje odpor, zatrpknutosť a hnev. Ani jedno z nich nie je vlastnosťou pravého kresťana. V modlitbe Pánovej prosíme Boha o to, aby nám odpustil naše hriechy tak, ako my odpúšťame tým, ktorí hrešia proti nám (Matúš 6:12). Ježiš povedal v Matúšovi 6:14-15, „Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský; ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte.“. Vo svetle iných veršov v Písme, ktoré hovoria o Božom odpustení, najlepšie vysvetlenie Matúša 6:14-15 je to, že ľudia, ktorí odmietnu odpustiť iným, sami nezakúsili Božie odpustenie.

Kedykoľvek prekročíme jedno z Božích prikázaní, tak proti Nemu hrešíme. Kedykoľvek nejakej osobe ukrivdíme, tak nehrešíme iba proti tej osobe, ale tak isto aj proti Bohu. Keď si uvedomíme tú veľkosť Božieho odpustenia a ako nám Boh odpúšťa všetky naše prestúpenia, tak potom si uvedomíme, že nemáme žiadne právo odoprieť túto milosť iným. My sme zhrešili proti Bohu v nekonečnej miere. To je omnoho viac, ako kedy zhreší nejaký človek proti nám. Ak nám Boh odpustil tak veľa, ako môžeme iným odmietnuť odpustiť tak málo? Ježišovo podobenstvo v Matúšovi 18:23-35 je silnou ilustráciou tejto pravdy. Boh nám sľúbil, že ak k Nemu prichádzame o odpustenie, tak nám ho dá zadarmo (1 Ján 1:9). Odpustenie, ktoré my ponúkame my nemalo poznať hranice. Presne tak, ako je Božie odpustenie bez hraníc.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem odpustiť tým, čo proti mne zhrešili?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries